Menu
  • Fr-Nl

Vul het onderstaande formulier in

VOOR STADSMEUBILAIR, BUSHOKJES, ...
JCDecaux

In welke straat bevindt het meubilair zich? Vermeld indien mogelijk ook het huisnummer of een nabijgelegen winkel of straat. Bijvoorbeeld: Vorststraat, thv kruising met Tervurenlaan.
Al onze borden hebben een code. U vindt de Abri-code bijvoorbeeld op de bovenzijde van de daklijst. Deze begint bent de letters AB gevolgd door enkele cijfers. Bij vrijstaande panelen (2m²) staat deze code op de zijkant van het bord en bij en grote borden staat deze code op onderaan het kader.
* Verplicht veld
De gegevens die worden ingezameld via dit formulier worden behandeld door JCDecaux BeLux, teneinde elke vraag of opmerking die u zou hebben te kunnen beantwoorden. De gegevens gekenmerkt door een sterretje zijn verplicht aan te vullen om aan JCDecaux de mogelijkheid te geven desbetreffende vragen en opmerkingen te beantwoorden. De behandeling van de gegevens in dit kader zijn gebaseerd ofwel op de uitvoering van de overeenkomst die ons bindt ingeval u een contractuele relatie heeft met JCDecaux, ofwel op het wettelijk belang van JCDecaux, meer bepaald het economisch belang om duidelijk te communiceren, alsook uw noden en verwachtingen te begrijpen. De gegevens van persoonlijke aard die u ons overmaakt zijn uitsluitend bestemd voor JCDecaux BeLux (die deze mag overdragen aan filialen van JCDecaux SA en/of aan onderaannemers voor het vervullen van de beoogde doelen) en mogen worden overgedragen buiten de Europese unie (onder voorbehoud dat dergelijke overdrachten omkadert blijven door de gepaste mechanismen zoals de ‘Type Contractuele Clausules’). U beschikt over de mogelijkheid om u te verzetten tegen de behandeling van uw gegevens, er de beperking of overdraagbaarheid van te vragen en de te hanteren  richtlijnen te bepalen ingeval van overlijden. Deze rechten kunt u uitvoeren door een aanvraag per e-mail te versturen naar DPO_BeLux@jcdecaux.com, mits een kopij van uw identiteitsbewijs toe te voegen aan uw vraag of per post aan de hierna volgende adressen: in België: JCDecaux Belgique, Data Protection Officer – Juridische dienst, Joseph Stevensstraat 7, B 1000 Brussel, mits een kopij van uw identiteitsbewijs toe te voegen; in het Groot-Hertogdom Luxemburg: JCDecaux Luxembourg, Data Protection – Officer – Juridische dienst, Am Bann 2, rue Léon Laval L-3372 Leudelange, mits een kopij van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Ingeval u van oordeel bent, na ons te hebben gecontacteerd, dat uw rechten aangaande uw persoonlijke gegevens niet worden gerespecteerd, beschikt u over het recht om een controle-instantie te contacteren (bvb. de GBA, Gegevensbeschermingsautoriteit in België) teneinde een bezwaar in te dienen betreffende de bescherming van persoonsgegevens door JCDecaux. Uw gegevens worden bewaard voor de duurtijd die noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoeken. Voor bijkomende inlichtingen aangaande de behandeling van uw gegevens en uw rechten, gelieve kennis te nemen van ons ‘Beleid aangaande de Bescherming van Gegevens’