Menu
  • Fr-Nl

Post-Test

DE BOA JCDECAUX : een studie die continu de impact van campagnes evalueert

  • Om de twee weken wordt een reeks campagnes getest die één tot twee weken eerder op straat zichtbaar waren.
  • De evaluatie is gebaseerd op een online vragenlijst. 
  • De gestelde vragen zijn bedoeld om de herkenbaarheid van campagnes en de toekenning ervan aan het juiste merk te definiëren. De combinatie van de twee geeft de impact (nuttige score). 
  • De studie levert ook een schat aan gegevens over de emoties die door campagnes worden opgeroepen, evenals over de waardering van hun originaliteit of aantrekkelijkheid.

Luxembourg Out-of-Home study

Het meest geavanceerde publieksonderzoek op de markt

JCDecaux is het enige reclamenetwerk dat op de Luxemburgse markt een publieksonderzoek heeft uitgevoerd dat het reële publiek van de OOH kwalificeert, d.w.z. de reële visuele contacten en niet de potentiële contacten.
Deze studie houdt rekening met zowel Luxemburgse inwoners als grenspendelaars.
Hiervoor heeft JCDecaux, in samenwerking met mobiliteitsspecialisten BeMobile en Movias, gebruik gemaakt van 'big data' van GPS-systemen in auto's en telgegevens van de 'lusdetectoren' van ‘Ponts et Chaussées’ en Lux City Road, alsmede van CFL-gegevens en diverse Luxemburgse mobiliteitsbronnen.
Deze studie past de internationale normen van de OOH toe om de "visibility adjusted contacts" (VAC) te verkrijgen. 
Meer expliciet worden voorbijgangers die de advertentie waarschijnlijk zullen zien, geteld naargelang van de waarschijnlijkheid dat zij er ook daadwerkelijk naar kijken.  
Deze studie omvat contacten over zowel autobestuurders als voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer (bus, tram, trein) en omvat ook verschillende doelgroepen. 
Naast 2m² stadsmeubilair worden ook culturele zuilen, stationsborden en digitale schermen gemeten.