Menu
  • Fr-Nl

Post-Test

DE BOA JCDECAUX : een studie die continu de impact van campagnes evalueert

  • Om de twee weken wordt een reeks campagnes getest die één tot twee weken eerder op straat zichtbaar waren.
  • De evaluatie is gebaseerd op een online vragenlijst. 
  • De gestelde vragen zijn bedoeld om de herkenbaarheid van campagnes en de toekenning ervan aan het juiste merk te definiëren. De combinatie van de twee geeft de impact (nuttige score). 
  • De studie levert ook een schat aan gegevens over de emoties die door campagnes worden opgeroepen, evenals over de waardering van hun originaliteit of aantrekkelijkheid.

CIM OOH studie

DE MEEST INNOVATIEVE MEDIA-STUDIE.

 

9,6 miljoen Belgen, 180 miljoen wekelijkse verplaatsingen
en contacten met 44.000 reclamezijden, gewogen
op reële kans tot oogcontact.

Revolutionair en toonaangevend project op vele domeinen.
play

De combinatie van actieve en passieve datacollectie..
Dit is een primeur in het Belgische media-onderzoek, en zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de resultaten.
Voor het eerst werden gegevens van verklaarde verplaatsingen, gekalibreerd met big data, op basis van GPS-data van wagens, maar ook met externe databronnen zoals data van openbare vervoersmaatschappijen. Dit alles werd samengevoegd in een model waarbij ook de census-data tot op het niveau van de statistische wijk werden geïntegreerd, om tot een database van alle dagelijkse verplaatsingen van 9,6 miljoen Belgen van 12 jaar en ouder te komen.

Introductie van « viewed contacts » als currency.
Als enige medium weegt OOH voortaan alle potentiële contacten per reclamezijde met de kans dat een voorbijganger effectief oogcontact maakt. Only viewed, en only human!

Toepassen van internationale officiële industry standards, voorgeschreven door Esomar. 
Het ‘Route algoritme’, dat kans op oogcontact berekent, passen vele Europese landen inmiddels toe. Dit kan alleen maar de vergelijkbaarheid ten goede komen.
Het ‘Route algoritme’ berekent voor elke zijde de ‘visibility adjusted contacts’ op basis van het type bord, plaatsing t.o.v. de weg, zichtbare afstand, hoogte, verlichting, beweging, clutter en reële snelheid van de passanten.