Menu
 • Fr-Nl

Duurzaamheid: een strategische pijler voor JCDecaux

Duurzame ontwikkeling is al 15 jaar lang een essentiële pijler van de strategie van JCDecaux, en is uitgegroeid tot een sleutelfactor voor innovatie, differentiatie en concurrentiekracht van ons bedrijf. Het is één van onze vier strategische pijlers, en staat op hetzelfde niveau als het transversaal karakter van ons multi-universum aanbod, de digitalisering en de data innovatie. Hieruit blijkt het belang van dit onderwerp binnen onze onderneming.  

JCDecaux kan zich dan ook positioneren als een optimale transparante partner voor onze medewerkers, onze klanten, onze partners in steden, luchthavens, openbaar vervoer en retailers, en voor de onderaannemers met wie wij samenwerken. Bovendien is dit beleid een bepalende factor bij de aanwerving van nieuw talent.

A core element of the company's strategy, Sustinable Development enables us to anticipate future chnages and represents a significant driver of growth and innovation.

Er werd een formeel milieu- een maatschappij- verantwoord beleid (ESG) ingevoerd met duidelijke en meetbare doelstellingen die steeds ambitieuzer worden. De kern van dit ESG beleid is het eenvoudige idee dat bedrijven meer kans maken op sterke prestaties als ze niet alleen waarde creëren voor hun aandeelhouders, maar als ze ook verantwoordelijk handelen ten aanzien van onze natuurlijke en menselijke resources. 


En het is dan ook in die geest dat wij dit dossier hebben samengesteld, omdat wij deel willen uitmaken van een duurzaam ecosysteem, waarin alle marktspelers (adverteerders, agentschappen, uitgevers, enz.) in dezelfde richting evolueren. Onze communicatie over dit onderwerp moet zoveel mogelijk mensen inspireren en aanzetten om samen met ons deze weg in te slaan. 

Even wat geschiedenis – ISO 14001 certificaat sinds 12 jaar

Un peu d’histoire – ISO 14001 certifié depuis 10 ans


In 2007, richtte JCDecaux een afdeling duurzame ontwikkeling en kwaliteit op om het oog op een duurzaam beheer en respect voor het milieu. 

In 2012, behaalde JCDecaux België zijn eerste ISO14001 certificaat. Wij zijn er trots op te kunnen aankondigen dat deze certificering tot 2024 is verlengd, dankzij de uitstekende resultaten. 

In 2014, hebben wij ons opnieuw geëngageerd voor een verantwoorde ontwikkeling op de drie gebieden van duurzame ontwikkeling: het milieu, werkomstandigheden en samenleving.

Milieuprestaties:

We ondernemen veel acties om onze ecologische voetafdruk te verkleinen via nieuwe technologieën:

 • Ons meubilair: vervaardigd met gerecycleerde materialen en voor 90% recycleerbaar.
 • Sinds 2017 hebben we geleidelijk de klassieke verlichting van ons meubilair allemaal door LED vervangen.
 • We beperken bovendien de achtergrondverlichting door onze schermen ’s nachts op stand-by te zetten, en dank zij  « smart » systemen die omgevingslicht detecteren.  
 • Sinds 2015, gebruiken we 100% groene elektriciteit, hernieuwbaar en lokaal, afkomstig uit het Noordzee offshore windmolenpark.

 

JCDecaux Belgium acquires a fleet of 100% electric maintenance vehicles for Brussels & Antwerp

 

 •  JCDecaux beschikt over een groot wagenpark dat dagelijks op weg is voor het aanbrengen van posters en het onderhoud van ons straatmeubilair. Wij hebben een eco-rijopleiding voor onze werknemers ingevoerd, waardoor ons brandstofverbruik met 10% is gedaald.  
 •  Voor de  aanbestedingen in Brussel en Antwerpen heeft JCDecaux ook een vloot van 100% elektrische voertuigen aangeschaft die sinds mei 2022 operationeel  zijn. Daarmee zijn we een van de allereerste bedrijven in België zijn met een dergelijk wagenpark.

 

 

 • Voor posters gebruiken we alleen papier met FSC- en PEFC-keurmerk en onze drukkers mogen alleen biologisch afbreekbare inkt gebruiken. 

 •  Wij recycleren 100% van onze posters 2m².

 

 

 • Als JCDecaux België en Luxemburg zijn we de absolute nummer 1 op het gebied van afvalrecyclage, binnen de wereldwijde groep JCDecaux! We sorteren al ons afval in niet minder dan 26 verschillende fracties (plastic, metaal, papier, glas, rubber, enz.) om het een tweede leven te gunnen. 
  87% van ons afval wordt op die manier gerecycleerd.

 

 

Voor het reinigen van ons meubilair en onze voertuigen gebruiken wij uitsluitend regenwater
Recycling 87% of our waste

 

 • Voor het reinigen van ons meubilair en onze voertuigen gebruiken wij uitsluitend regenwater. Onze voertuigen zijn uitgerust met een watertank die afkomstig is van één van onze 6 regenwaterputten in België. 

 •  Voor de dagelijkse schoonmaak gebruiken we geen zeep omdat het regenwater vóór gebruik gedemineraliseerd wordt. Voor de grondige schoonmaak worden ecologische en biologisch afbreekbare producten gebruikt. 

 

Sociale en Maatschappelijke prestaties:

Nog steeds in het kader van ons ESG-beleid, hebben wij een reeks maatregelen ingevoerd om de sociale en maatschappelijke aspecten van onze onderneming te verbeteren. Onze strategie is erop gericht de relaties met onze leveranciers te versterken en onze werknemers bij het onderwerp te betrekken.

 • Om koolstofneutraal te zijn passen wij een gedragscode toe op onze leveranciers die zij moeten bekrachtigen en volgen om ervoor te zorgen dat hun bijdragen aan ons bedrijf duurzaam zijn.  
 •  Via een online-platform ‘JCDecaux ACADEMY’, bieden wij verplichte opleidingen aan voor al onze medewerkers over diverse onderwerpen: verantwoord inkopen, digitale ecologie, anti-pestgedrag, gendergelijkheid, ethische beginselen, welzijn op het werk,…
 •  We hebben een veiligheids- en gezondheidsbeleid ingevoerd om het aantal ongevallen te beperken, een ethische code met gedragsregels voor het bedrijfsleven, een handvest van fundamentele sociale waarden en ten slotte een gids met « beste praktijken » om het welzijn van de werknemers te waarborgen. 

 

Onze Strategie

Duurzame ontwikkeling staat centraal in de strategie van het bedrijf. Het stelt ons in staat te anticiperen op toekomstige veranderingen en vormt een belangrijke hefboom voor groei en innovatie.

De doelstellingen van onze nieuwe strategische stappenplan tot 2030 zijn om onze huidige praktijken en verplichtingen te bestendigen en om een impuls te geven aan het blijven aangaan van de vitale uitdagingen op het gebied van menselijke ontwikkeling en de planeet.
 

JCD BELUX is since 2012 certified ISO 14001