•  Aangepaste omzet daalt met -41,6 % tot 1 075,4 miljoen euro
 • Daling van de groei van de aangepaste organische omzet van -40,8 %, een daling van -63,4 % in het tweede kwartaal.
 • Aangepaste operationele marge van -61,8 miljoen euro
 • Aangepast bedrijfsresultaat, vóór waardeverminderingen, van -258,5 miljoen euro
 • Nettoresultaat aandeel van de Groep van -254,9 miljoen euro, inclusief een waardeverminderingslast van 55,9 miljoen euro
 • Positieve aangepaste beschikbare cashflow van 69,5 miljoen euro (vs. -7,8 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2019)
 • Geen kwartaalaanwijzingen in 2020 over de groei van de verwachte aangepaste organische omzet omwille van Covid-19

Parijs, 30 juli 2020 – JCDecaux SA (Euronext Parijs : DEC), wereldleider in Out-of-Home reclame, publiceert vandaag zijn resultaten van het eerste halfjaar 2020.

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11, sinds 1 januari 2014, en IFRS-norm 16, sinds 1 januari 2019, en in overeenstemming met de aanbevelingen van de AMF, worden de hieronder gepresenteerde operationele cijfers aangepast:
 • Om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding, in verband met IFRS-norm 11,
 • Om de impact van IFRS-norm 16 uit te sluiten op ons « core business » (huurcontracten van locaties bestemd voor reclamestructuren met uitzondering van huurcontracten voor onroerend goed en voertuigen).

We verwijzen u hiervoor naar de paragraaf « Aangepaste gegevens » op pagina’s 6 en 7 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en voor de afstemming met de IFRS-gegevens.
De cijfers in de tabellen zijn gewoonlijk uitgedrukt in miljoenen euro. De som van de afgeronde bedragen of de berekeningen van de schommelingen kunnen leiden tot niet significante verschillen in verhouding tot de gerapporteerde cijfers.

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar 2020, heeft Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, verklaard: 

« Gedurende de lockdown periode i.v.m. Covid-19 heeft de tijdelijke historische daling van het publiek in de steden en het transport en de grote economische onzekerheid de bedrijven ertoe aangezet onmiddellijk te reageren en ze hebben hun reclame-investeringen tot een nooit eerder gezien niveau verlaagd. Sinds de versoepeling van de maatregelen, begonnen de steden hun publiek geleidelijk aan terug te winnen in Stadsmeubilair en Billboard terwijl de activiteit in Transport nog zeer zwakjes blijft, vooral in de luchthavens.
De reclameomzet heeft tot zover hetzelfde hersteltempo niet gevolgd en we stellen een enorm verschil vast tussen de publiekscijfers. In sommige geografische regio’s liggen die nog dicht bij het niveau van vóór de Covid-19-pandemie, en de omzet weerspiegelt de terugkeer van dat publiek nog niet.
De omzet van onze Groep gaat met 766,9 miljoen euro achteruit en komt op 1 075,4 miljoen euro, een daling van de aangepaste organische omzet van -40,8 %, vooral in het 2de kwartaal 2020 (-63,4%). Onze operationele marge in het 1ste halfjaar 2020 daalt aanzienlijk tot -61,8 miljoen euro. De Groep begon het jaar goed, vooral in Stadsmeubilair (+3,9 % eind februari), maar vanaf de maand maart gingen de resultaten sterk achteruit door de Covid-19-pandemie. Er werden onmiddellijk doelgerichte operationele en financiële maatregelen genomen om deze daling te verzachten en onze kasmiddelen te behouden, met name de aanpassing van de huurgelden, een zeer strikt kostenbeheer, een daling van de investeringen, een strikte controle van de behoefte aan werkkapitaal en de annulering van de dividenden.
Onze digitale omzet vertegenwoordigt voortaan 24,0 % van de omzet van de Groep, een stijging van +10bp in verhouding tot dezelfde periode van vorig jaar. Na een stevig resultaat in het eerste kwartaal van 2020, ging de digitale omzet in het 2de kwartaal 2020 achteruit, en in het 1ste halfjaar van 2020 registreerden we een daling van -41,3 %.
We bleven onze wereldleiderspositie versterken door de aankoop van een minderheidsaandeel in Clear Media Limited af te ronden in een consortium van investeerders (waaronder Han Zi Jing, CEO van Clear Media, Antfin (Hong Kong) Holding Limited en China Wealth Growth Fund III L.P.). Dankzij deze strategische beslissing, samen met de structurele groei van de Out-of-Home reclame op lange termijn in China, zal de Groep versterkt uit deze crisis komen.
JCDecaux kreeg van het ratingagentschap Morgan Stanley Capital International (MSCI) voor de derde opeenvolgende keer de hoogste score, AAA, in het klassement «Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ». Dit klassement bevestigt dat JCDecaux al jaren stevige MVO-praktijken hanteert en een goed beleid voert over Duurzame Ontwikkeling. Dit getuigt ook van veerkracht op lange termijn ten overstaan van ecologische, maatschappelijke en governance risico’s.
De wereldwijde reclamemarkt blijft erg volatiel, met een beperkte zichtbaarheid. Gezien het risico van nieuwe Covid-19-golven en de instelling van lokale lockdowns, blijft het zeer moeilijk vooruitzichten te geven voor het 3de kwartaal 2020.
Tot slot wil ik onze teams overal ter wereld danken. Onze medewerkers hebben zich voorbeeldig gedragen, hebben zich heel hard ingezet en zijn bijzonder solidair geweest, ze hebben loonsverlagingen aanvaard, ondanks de uitdagingen waarmee ze mogelijk werden geconfronteerd op professioneel en persoonlijk vlak, tijdens en na de lockdown-periode.
In een steeds meer gefragmenteerd en gedigitaliseerd medialandschap zijn de out-of-home communicatie en de digitale out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Als het meest gedigitaliseerde out-of-home bedrijf ter wereld met een nieuw audience targeting platform dat gevoed wordt met kwaliteitsvolle gegevens en dankzij ons zeer gediversifieerd portfolio, onze capaciteit om nieuwe contracten binnen te halen, onze stevige financiële structuur en de kwaliteit van onze mensen overal ter wereld, menen wij dat we goed gepositioneerd zijn om van de aanzwengeling te profiteren.
»

AANGEPASTE OMZET
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2020 daalt met -41,6 % tot 1 075,4 miljoen euro tegen 1 842,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019. De organische aangepaste omzet (d.w.z. met uitzondering van de negatieve impact van de wisselkoersschommelingen en de negatieve impact van de perimeterwijzigingen) daalt met -40,8 %. De groei van de aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop, verhuring van materiaal en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair en reclamemateriaal bedraagt -42,4 % in het eerste halfjaar 2020.

In het tweede kwartaal is de aangepaste omzet met -64,9 % gedaald tot 351,9 miljoen euro, hetzij een organische groei van -63,4 % in verhouding tot het tweede kwartaal 2019. De organische aangepaste reclameomzet, exclusief verkoop, verhuringen en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair en reclamemateriaal, is in het 2de kwartaal 2020 met -65,7 % gedaald.

Aangepaste omzet
m€H1 2020H1 2019Variatie 20/19
 T1T2S1T1T2S1T1T2S1
Stadsmeubilair325,5154,4479,9344,3446,3790,6-5,5%-65,4%-39,3%
Transport281,7141,2423,0368,0409,0777,0-23,4%-65,5%-45,6%
Billboard116,356,3172,6127,7147,0274,7-9,0%-61,7%-37,2%
Totaal723,6351,91 075,4840,01 002,31 842,3-13,9%-64,9%-41,6%
Organische groei van de aangepaste omzet (a)

 
Variatie 20/19
 Q1Q2H1
Stadsmeubilair-5,0%-64,9%-38,8%
Transport-23,8%-62,6%-44,2%
Billboard-9,5%-61,1%-37,1%
Totala-13,9%-63,4%-40,8%
(a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Aangepaste omzet per geografisch gebied
m€H1 2020H1 2019Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Azië -Stille Oceaan303,2538,6-43,7%-41,5%
Europa(b)283,9472,9-40,0%-40,6%
Frankrijk189,2300,6-37,1%-37,1%
Rest van de Wereld108,2208,3-48,0%-44,5%
Verenigd Koninkrijk98,5171,9-42,7%-42,7%
Noord-Amerika92,5150,0-38,3%-39,8%
Totaal1 075,41,842,3-41,6%-40,8%
(a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen
(b) Met uitzondering van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Gelieve in aanmerking te nemen dat de onderstaande commentaar over de geografische gebieden, te maken heeft met de ontwikkeling van de organische omzet.

STADSMEUBILAIR
De organische aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2020 daalt met -39,3 % tot 479,9 miljoen euro, -38,8 %, door de significante impact van de Covid-19-pandemie. De pandemie heeft alle gebieden in mindere of meerdere mate getroffen, naargelang van de duur van de lockdowns. De Rest van de Wereld en Noord-Amerika zijn de regio’s die het ergst werden getroffen.
In het eerste halfjaar daalde de aangepaste organische reclameomzet, exclusief verkoop verhuringen en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair met -41,7 % in vergelijking met het eerste halfjaar 2019.

In het tweede kwartaal daalde de aangepaste omzet met -65,4 % tot 154,4 miljoen euro, hetzij een organische groei van -64,9 % in verhouding tot het tweede kwartaal van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en de Rest van de Wereld zijn de sterkst getroffen gebieden. Terwijl Noord-Amerika positief was in het eerste kwartaal 2020, is de regio sterk negatief in het tweede kwartaal 2020.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief verkoop, verhuringen en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair, is in het tweede kwartaal 2020 met -69,1 % gedaald in verhouding tot het tweede kwartaal 2019.

TRANSPORT
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2020 is met -45,6 % gedaald tot 423,0 miljoen euro, -44,2 % daling van de organische omzet, door de significante impact van de Covid-19-pandemie, door de drastische daling van het luchtverkeer en de beperkte aanwezigheid van gebruikers in de verschillende transportmodi te land. De impact is het grootst in Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en de Rest van de Wereld.

In het tweede kwartaal, daalde de aangepaste omzet met -65,5 % tot 141,2 miljoen euro, hetzij een organische groei van -62,6 % in verhouding tot het tweede kwartaal van vorig jaar. Azië-Stille Oceaan is het minst getroffen gebied.

BILLBOARD
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2020 is met -37,2 % gedaald tot 172,6 miljoen euro,  37,1 % organische groei, door de significante impact van de Covid-19-pandemie. De pandemie heeft alle gebieden in mindere of meerdere mate getroffen, naargelang van de duur van de lockdowns. Het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika zijn de sterkst getroffen gebieden, ondanks een positief resultaat van meer dan 10% in Noord-Amerika in het eerste kwartaal 2020.

In het tweede kwartaal daalde de aangepaste omzet met -61,7 % tot 56,3 miljoen euro. De organische aangepaste omzet daalt met -61,1 % in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

AANGEPASTE OPERATIONALE MARGE (1)
De Covid-19-pandemie en de lockdown maatregelen hebben onze activiteit en onze marges per segment sterk beïnvloed. Hoewel de maatregelen die door de Groep werden genomen om de kostenstructuur te flexibiliseren en 52 % van de daling van de omzet op te vangen daalde de aangepaste operationele marge van de Groep in het eerste halfjaar 2020 met -120,2 % tot  61,8 miljoen euro tegen 306,4 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019. De aangepaste operationele marge bedraagt  5,7 % van de omzet, hetzij 2 230 basispunten onder het niveau van vorig jaar.
 
 H1 2020H1 2019Variatie 20/19
 m€% van de omzetm€% van de omzetVariatie (%)Marge percentage (pb)
Stadsmeubilair(20,6)-4,3%176,122,3%-111,7%-2 660pb
Transport(11,3)-2,7%107,213,8%-110,5%-1 650pb
Billboard(30,0)-17,4%23,18,4%-229,7%-2 580pb
Totaal(61,8)-5,7%306,416,6%-120,2%-2 230pb
Stadsmeubilair: In het eerste halfjaar 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -111,7 % tot -20,6 miljoen euro. In percentage van de omzet daalde de aangepaste operationele marge met -2 660 basispunten tot -4,3 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2019.

Transport: In het eerste halfjaar 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -110,5 % tot  11,3 miljoen euro. In percentage van de omzet daalde de aangepaste operationele marge met -1 650 basispunten tot -2,7 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2019.

Billboard: In het eerste halfjaar 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -229,7 % tot  30,0 miljoen euro. In percentage van de omzet daalde de aangepaste operationele marge met -2 580 basispunten tot -17,4 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2019.

AANGEPAST BEDRIJFSRESULTAAT (2)
In het eerste halfjaar 2020 daalde het aangepast bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen met -289,9 %, en komt op -258,5 miljoen euro, tegen 136,1 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019. Het is goed voor -24,0 % van de omzet, hetzij 3 140 basispunten minder dan in het eerste halfjaar 2019 (7,4 %). De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de slechtere operationele marge en in mindere mate aan de stijging van dotaties voor afschrijvingen en voorzieningen, na terugnames, in lijn met onze investeringen gelinkt aan het binnenhalen van belangrijke nieuwe contracten en de digitale ontwikkeling in de loop van de laatste 2 jaar evenals de immateriële activa uit de toewijzing van de aankoopprijs van APN Outdoor, een overname verwezenlijkt in het tweede halfjaar 2019. Het verbruik van onderhoudsonderdelen daalt eveneens in het eerste halfjaar 2020, in lijn met de tanende activiteit. 

Een waardevermindering van de materiële en immateriële activa van -14,0 miljoen euro en een overname van voorzieningen voor mogelijke verliezen van +1,4 miljoen euro werden geboekt in het eerste halfjaar 2020 (een waardevermindering van materiële en immateriële activa van -0,1 miljoen euro en een overname van voorzieningen voor mogelijke verliezen van +3,2 miljoen euro werden geboekt in het eerste halfjaar 2019). In het eerste halfjaar 2020 werd een bijzondere waardeverminderingslast op de goodwill van -48,0 miljoen euro geboekt in verband met de Billboard activiteit in de Rest van de Wereld, terwijl er in het eerste halfjaar 2019 geen enkele last werd geboekt.

Het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingslasten is met -329,3 % gedaald tot  319,2 miljoen euro in vergelijking met 139,2 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019.

FINANCIEEL RESULTAAT (3)
In het eerste halfjaar 2020 bedroegen de rentelasten op de huurschuld IFRS 16  68,3 miljoen euro tegen -83,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019, een schommeling van 15,0 miljoen euro, hoofdzakelijk te wijten aan het automatische effect van de voortgang van de contracten.

In het eerste halfjaar van 2020 bedroegen de andere financiële lasten, uitgezonderd IFRS 16  14,2 miljoen euro tegen -12,7 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019. Deze schommeling blijft beperkt tot -1,5 miljoen euro, wat hoofdzakelijk overeenkomt met de financiële lasten van de uitgifte van obligaties van 1 miljard euro in april 2020.

ONDERNEMINGEN ONDER VERMOGENSMUTATIE OF EQUITY AFFILIATES 
In het eerste halfjaar 2020 bedraagt het resultaat van de ondernemingen onder vermogensmutatie -14,6 miljoen euro, een daling in verhouding tot het eerste halfjaar 2019 (op 38,4 miljoen euro), hun activiteit onderging de negatieve impact van de Covid-19-pandemie.

NETTORESULTAAT AANDEEL VAN DE GROEP
In het eerste halfjaar 2020, daalde het nettoresultaat aandeel van de Groep vóór waardeverminderingen met -313,8 % en komt op -199,0 miljoen euro, tegen 93,1 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019, omwille van de eerder beschreven impact en een fiscale positieve impact van 43,8 miljoen euro, in lijn met het negatief resultaat vóór belastingen.

Na de impact van de waardverminderingslasten daalde het nettoresultaat aandeel van de Groep met -365,6 % tot  254,9 miljoen euro in vergelijking met 96,0 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019.

AANGEPASTE INVESTERINGEN
In het eerste halfjaar 2020 werden de aangepaste netto-investeringen (overname van materiële en immateriële activa, na afstotingen) aanzienlijk naar beneden herzien van  38,2 % van 136,6 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019 tot 84,5 miljoen euro. De investeringen bestemd voor de verdere digitalisering in de premium locaties en de uitrol van ons programmatisch verkoopplatform werden behouden.

AANGEPASTE BESCHIKBARE CASHFLOW (4)
In het eerste halfjaar 2020 bedroeg de aangepaste beschikbare cashflow 69,5 miljoen euro in vergelijking met  7,8 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019, ondanks een daling van onze operationele stromen. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een significante daling van onze behoefte aan werkkapitaal met een strikt beheer van incasso’s en betalingen en een daling van de investeringen in deze periode.

DIVIDEND
Op 25 maart 2020 kondigde JCDecaux aan dat het haar voorstel van dividend voor het boekjaar 2019 intrekt om voldoende geld in kas te houden, haar balans te vrijwaren en financieel flexibel te blijven om deze ongeziene crisis, veroorzaakt door de Covid-19-pandemie, door te komen.

NETTO SCHULD (5)
De netto schuld bedroeg op 30 juin 2020 1 178,6 miljoen euro een daling in vergelijking met de 1 316,2 miljoen euro op 30 juni 2019 dankzij de maatregelen die de Groep heeft genomen om de daling van de omzet te compenseren en over voldoende cash te beschikken.

GEBRUIKSRECHTEN & HUURSCHULDEN, IFRS-norm 16
De gebruiksrechten, IFRS-norm 16 op 30 juni 2020 bedragen 3 543,2 miljoen euro in vergelijking met 3 958,5 miljoen euro op 31 december 2019, hetzij een daling die hoofdzakelijk te maken heeft met de afschrijving van gebruiksrechten over de periode, na aftrek van gebruiksrechten op nieuwe contracten en verlengingen.

De huurschulden, IFRS 16 daalden met -440,4 miljoen euro, en gaan van 4 596,5 miljoen euro op 31 december 2019 naar 4 156,1 miljoen euro op 30 juni 2020. De daling van de huurgelden komt overeen met de huurgelden die werden betaald en heronderhandeld gedurende de periode.

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd.
De IFRS-norm 16, van toepassing sinds 1 januari 2019, leidt ertoe dat in de balans, voor huurcontracten, een huurschuld wordt erkend voor de vaste contractuele huurgelden in ruil voor een gebruiksrecht op de activa afgeschreven over de duur van het contract. In de resultatenrekening wordt de vaste huurlast vervangen door de afschrijving van de activa in het bedrijfsresultaat, onder operationele marge, en een rentelast op de huurschuld in het financieel resultaat, onder het bedrijfsresultaat. De IFRS-norm16 heeft geen invloed op cash betalingen maar de terugbetaling van de hoofdsom van de huurschuld wordt opgenomen onder de financieringsstromen.
Om de operationele realiteit van de Groep en de leesbaarheid van ons resultaat weer te geven, blijft men in de operationele managementrapportage van de Groep, waarop de bedrijfsleiders zich baseren om de activiteit op te volgen, middelen toe te wijzen en het resultaat te meten, echter:
 • Verhoudingsgewijs de gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding opnemen;
 • De impact van IFRS-16 op onze huurcontracten « core business » (huurcontracten voor locaties bestemd voor reclamestructuren buiten huurcontracten voor vaste activa en voertuigen) uitsluiten.
Voor de resultatenrekening, gaat het over alle aggregaten tot en met het bedrijfsresultaat. Voor de tabel van de kasstroom, gaat het over alle aggregaten tot en met de beschikbare cashflow.
De gesegmenteerde informatie die wordt opgenomen in de financiële staten is, in overeenstemming met IFRS-norm 8, bijgevolg in lijn met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep is dus gebaseerd op deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaar zijn dan ook gebaseerd op deze « aangepaste » gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens, die systematisch worden afgestemd op de financiële IFRS-jaarrekening.

In de eerste helft van 2020 bedraagt de impact van de IFRS-normen 11 en 16 op onze aangepaste aggregaten:
 • -106,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet (-190,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 in het eerste halfjaar 2019); de IFRS-omzet bedraagt dus 968,6 miljoen euro (1 651,4 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
 • -11,2 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 567,3 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op de aangepaste operationele marge (-53,5 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 567,6 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2019); de operationele IFRS-marge bedraagt dus 494,3 miljoen euro (820,5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
 • 1,0 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 105,9 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op het aangepast bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen (-40,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 107,7 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2019); het IFRS-bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen bedraagt dus -151,6 miljoen euro (202,9 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
 • 1,0 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 105,9 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingslasten (-40,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 107,7 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2019); het IFRS-bedrijfsresultaat na waardeverminderingslasten bedraagt dus -212,3 miljoen euro (206,0 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
 • 3,5 miljoen euro voor IFRS-norm 11 op de aangepaste investeringen (5,5 miljoen euro voor IFRS-norm 11 in het eerste halfjaar 2019); de IFRS-investeringen bedragen dus  81,0 miljoen euro (-131,1 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
 • -12,8 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 329,6 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op de aangepaste beschikbare cashflow (-1,0 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 554,1 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2019); de beschikbare IFRS-cashflow bedraagt dus 386,3 miljoen euro (545,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).

Een volledige afstemming tussen de IFRS-gegevens en de aangepaste gegevens vindt u op pagina 10 van dit bericht. 

NOTA’S
1. Operationele marge: Omzet verminderd met de directe bedrijfskosten (excl. onderhoudsonderdelen) en commerciële, algemene en administratieve kosten.
2. Bedrijfsresultaat: Operationele marge verminderd met de netto dotatie voor afschrijvingen en provisies, waardeverminderingen van goodwill, onderhoudsonderdelen en andere bedrijfsopbrengsten en- lasten.
3. Financieel resultaat: Zonder rekening te houden met de geactualiseerde netto kosten en de waardering van de schulden voor aankoop van minderheidsparticipaties (-0,2 miljoen euro in het eerste halfjaar 2020 en – 2,5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019).
4. Beschikbare cashflow: Netto stroom van operationele activiteiten verminderd met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa, na buitengebruikstellingen.
5. Netto schuld: Netto schuld van de thesaurie verminderd met bankschulden met uitzondering van de non-cash operaties IAS 32 (schulden aangegaan op belofte van aankoop van minderheidsaandelen) met inbegrip van non-cash IFRS 9 impact (op de schulden en de financiële dekkingsinstrumenten) en met uitzondering van de huurgelden, IFRS 16.

DEFINITIE VAN ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder wisselkoersschommelingen en perimeterwijziging. Het referteboekjaar blijft onveranderd in verhouding tot de gepubliceerde gegevens en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar en daarbij rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen, die te maken hebben met de winsten gehaald uit nieuwe contracten en de verliezen te wijten aan contracten die vroeger in het portfolio zaten, worden aanmerking genomen.
 
m€ Q1Q2H1
     
Aangepaste omzet 2019(a)840,01 002,31 842,3
     
IFRS-omzet 2020(b)658,2310,4968,6
Impact IFRS 11(c)65,441,5106,9
Aangepaste omzet 2020(d) = (b) + (c)723,6351,81 075,4
Wisselkoersimpact(e)1,78,09,7
Aangepaste omzet 2020 tegen wisselkoersen 2019(f) = (d) + (e)725,3359,91 085,2
Perimeterwijziging(g)(2,3)7,04,7
Aangepaste organische omzet 2020(h) = (f) + (g)723,0366,81 089,8
     
Organische groei(i) = (h) / (a)-13,9%-63,4%-40,8%
 
m€Impact van de wisselkoersen op 30 juni 2020
  
BRL4,4
AUD3,4
HKD(1,5)
USD(2,2)
Andere5,6
  
Totaal9,7
 
Gemiddelde wisselkoersH1 2020H1 2019
   
BRL0,18480,2303
AUD0,59610,6249
HKD0,11690,1129
USD0,90740,8851
 
Volgende informatie:
Omzet 3de kwartaal 2020: 5 november 2020 (na markt)

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org/ of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com
De maatschappij is niet verplicht, en verbindt er zich ook niet toe, deze verklaringen van vooruitziende aard te actualiseren of te herzien.

AFSTEMMING TUSSEN DE AANGEPASTE GEGEVENS EN DE IFRS-GEGEVENS
ResultatenrekeningH1 2020H1 2019
m€AangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRS 16-impact van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRSAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRS 16-impact van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRS
Omzet1 075,4(106,9)-968,61 842,3(190,9)-1 651,4
Netto bedrijfslasten(1 137,3)95,7567,3(474,3)(1 535,9)137,4567,6(830,9)
Operationele marge(61,8)(11,2)567,3494,3306,4(53,5)567,6820,5
Onderhoudsonderdelen(12,7)0,4-(12,2)(17,6)0,6-(17,0)
Afschrijvingen en voorzieningen (na terugnames)(177,9)12,4(461,7)(627,2)(155,1)11,7(501,7)(645,1)
Andere operationele opbrengsten en lasten(6,1)(0,6)0,2(6,5)2,40,341,844,5
Bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen(258,5)1,0105,9(151,6)136,1(40,9)107,7202,9
Netto waardeverminderingen (2)(60,6)--(60,6)3,1--3,1
Bedrijfsresultaat na aftrek van waardeverminderingslasten(319,2)1,0105,9(212,3)139,2(40,9)107,7206,0
(1) Impact IFRS 16 op core business huurgelden van de gecontroleerde ondernemingen.
(2) Inclusief waardevermindering van de netto activa van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.

 
Tabel kasstromenH1 2020H1 2019
m€AangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde onder-nemingen (2)IFRSAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRS
Operationele kasstroom na aftrek van de onderhoudskosten(151,7)9,6365,1223,0191,00,6520,7712,3
Schommeling van de behoefte aan werkkapitaal305,7(25,9)(35,6)244,3(62,2)(7,1)33,4(35,9)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten154,0(16,3)329,6467,3128,8(6,5)554,1676,4
Investeringen(84,5)3,5-(81,0)(136,6)5,5-(131,1)
Beschikbare cashflow69,5(12,8)329,6386,3(7,8)(1,0)554,1545,3
(1) Impact IFRS 16 op de core business en non-core business huurgelden van de gecontroleerde ondernemingen.