• Aangepaste omzet gestegen met +12,1 % tot 1 842,3 miljoen euro
 • Aangepaste organische omzet gestegen met +5,2 %, een stijging van +5,1 % in het 2de kwartaal  
 • Aangepaste operationele marge van 306,4 miljoen euro, gestegen met +29,4 %
 • Aangepast bedrijfsresultaat, vóór waardeverminderingen, van 136,1 miljoen euro, gestegen met +58,6 %
 • Nettoresultaat aandeel van de Groep van 96,0 miljoen euro, gestegen met +86,8 %
 • Aangepaste beschikbare cashflow van -7,8 miljoen euro, een daling van -120,3 %
 • Stabiele aangepaste organische omzet verwacht in het 3de kwartaal 2019 in verhouding tot het 3de kwartaal 2018


Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11, sinds 1 januari 2014, en IFRS-norm 16, sinds 1 januari 2019, en conform de aanbevelingen van de AMF, worden de hieronder gepresenteerde operationele cijfers aangepast:
 • Om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding, in verband met IFRS-norm 11,
 • Om de impact van IFRS-norm 16 uit te sluiten op ons « core business » huurcontracten (huurcontracten van locaties bestemd voor reclamestructuren met uitzondering van huurcontracten voor onroerend goed en voertuigen).
We verwijzen u hiervoor naar de paragraaf « Aangepaste gegevens » op pagina’s 6 en 7 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en voor de afstemming met de IFRS-gegevens.

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar 2019, heeft Jean-François Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, verklaard:
Onze omzet van 1 842 miljoen euro van het eerste halfjaar 2019 is met +12,1 % gestegen in gepubliceerde groei, dankzij de overname van APN Outdoor, en de organische groei is toegenomen met +5,2%, gedragen door een tweede kwartaal dat beter was dan verwacht, met een organische groei van +5,1 % dankzij een versnelling van de groei van Stadsmeubilair. De digitale omzet van de Groep is gestegen met +44,2 %, en is voortaan goed voor 23,9% van de totale omzet. Hij blijft sterk toenemen in alle segmenten: Stadsmeubilair op +26,6 %, Transport op +40,9 % en Billboard op +161,2 %. De organische groei van Stadsmeubilair bedraagt +5,6 %, en kan bogen op de goede resultaten van Frankrijk, van de Rest van Europa, en Noord-Amerika, evenals op een groei van meer dan 10% in Azië-Stille Oceaan. Transport, is gestegen met +8,1 %, legt goede resultaten voor in Azië-Stille Oceaan ondanks de daling van de omzet van onze activiteiten in de metro’s in China in het tweede kwartaal 2019, en verwezenlijkt een groei van boven de 10% in de Rest van Europa en Noord-Amerika. De organische omzet van Billboard blijft dalen, -3,8 %, door de aanhoudende impact van ons plan dat erin bestaat de traditionele grote formaten in het Verenigd Koninkrijk af te bouwen en door een gebrek aan consolidatie in sommige geografische gebieden, terwijl onze digitale Billboardactiviteit sterk blijft groeien met meer dan 10 %.
Onze totale operationele marge is zoals voorzien met +220bp toegenomen tot 16,6 %. De marge van onze 3 activiteiten groeide in deze periode. Stadsmeubilair, Transport en Billboard leggen respectievelijk een groei voor van +30bp, +500bp en +210bp. Deze margeverbetering is de weerspiegeling van het operationele hefboomeffect dat te danken is aan de goede organische groei van de omzet door de lopende digitalisering van onze premium activa en de belangrijke contracten die we de voorbije twee jaar binnenhaalden en door de aanvullende bijdrage van APN Outdoor.
In verband met het derde kwartaal 2019, en rekening houdend met hoge vergelijkbare cijfers van vorig jaar en de niet-verlenging van het verlieslatend nationaal contract van de Spaanse luchthavens AENA, verwachten we een stabiele aangepaste organische omzet in verhouding tot het derde kwartaal 2018, omwille van een dalende omzet in China en voortaan in Hong Kong, ondanks een groeiende activiteit in de luchthavens. Dankzij onze gediversifieerde geografische aanwezigheid, die vrij uniek is in de media sector, getuigt onze reclameomzet van een grotere veerkracht in een periode waarin de economische groei wereldwijd vertraagt.
In een steeds gefragmenteerder medialandschap is out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Onze groeiende aanwezigheid in sterk groeiende landen, de uitrol van ons digitaal portfolio, samen met een nieuw “data-led audience targeting platform”, het feit dat wij ertoe in staat zijn nieuwe contracten binnen te halen en de kwaliteit van onze mensen wereldwijd, doen ons geloven dat we goed gewapend zijn om uitstekende resultaten te blijven halen op de wereldreclamemarkt en dat we onze positie van wereldleider in out-of-home communicatie nog kunnen versterken dankzij de aanwinst van een rendabel marktaandeel. Onze stevige balans is een aanzienlijk voordeel en stelt ons ertoe in staat groeiopportuniteiten te blijven vatten.


AANGEPASTE OMZET
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2019 is met +12,1 % gestegen tot 1 842,3 miljoen euro tegen 1 643,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018. De organische aangepaste omzet (d.w.z.  met uitzondering van de positieve impact van de wisselkoersschommelingen en het positief effect van de perimeterwijzigingen), is met +5,2 % toegenomen. De groei van de aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop, verhuring van materiaal en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair en reclamemateriaal bedraagt in het eerste halfjaar 2019 +5,7 %.

In het tweede kwartaal, is de aangepaste omzet met +11,3 % gegroeid tot 1 002,3 miljoen euro, hetzij een organische groei van +5,1 % in verhouding tot het tweede kwartaal 2018. De organische aangepaste reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop, verhuringen en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair en reclamemateriaal is in het tweede kwartaal 2019 met +5,8 % gestegen.

Aangepaste omzet
€mH1 2019H1 2018Variatie 19/18
 K1K2H1K1K2H1K1K2H1
Stadsmeubilair344.3446.3790.6337.1405.6742.7+2.1%+10.0%+6.4%
Transport368.0409.0777.0293.5365.9659.4+25.4%+11.8%+17.8%
Billboard127.7147.0274.7111.9129.3241.2+14.1%+13.7%+13.9%
Totaal840.01,002.31,842.3742.5900.81,643.3+13.1%+11.3%+12.1%

Organische groei van de aangepaste omzet (a)

 
Variatie 19/18
 K1K2H1
Stadsmeubilair+0.8%+9.6%+5.6%
Transport+14.5%+3.0%+8.1%
Billboard-4.6%-3.1%-3.8%
Totaal+5.4%+5.1%+5.2%
(a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Aangepaste omzet per geografisch gebied
€mH1 2019H1 2018Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Azië-Stille Oceaan538.6400.2+34.6%+9.5%
Europa(b)472.9447.4+5.7%+6.1%
Frankrijk300.6287.6+4.5%+4.5%
Rest van de Wereld208.3208.30.0%-1.7%
Verenigd Koninkrijk171.9173.2-0.8%-1.5%
Noord-Amerika150.0126.6+18.5%+10.7%
Totaal1,842.31,643.3+12.1%+5.2%
(a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen 
(b) Met uitzondering van Frankrijk et Verenigd Koninkrijk


Gelieve in aanmerking te nemen dat de onderstaande commentaar over de geografische gebieden, te maken heeft met de ontwikkeling van de organische omzet.

STADSMEUBILAIR
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2019 is met +6,4 % gestegen tot 790,6 miljoen euro, +5,6 % organische groei, gedragen door goede resultaten in Frankrijk, in de Rest van Europa en in Noord-Amerika evenals een groei van meer dan 10% in Azië-Stille Oceaan. Het Verenigd Koninkrijk gaat achteruit, door de impact van het verbod op reclame voor HFSS –producten (Producten met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte) in Londen, op de activa van TfL.
In het eerste halfjaar, is de aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop, verhuringen en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2018, toegenomen met +4,9 %.

In het tweede kwartaal, is de aangepaste omzet met +10,0 % gestegen tot 446,3 miljoen euro, hetzij een organische groei van +9,6 % in verhouding tot het tweede kwartaal van vorig jaar. De aangepaste organische reclameomzet, exclusief verkoop, verhuring en onderhoudscontracten voor Stadsmeubilair, is met +9,6 % gestegen in het tweede kwartaal 2019 in verhouding tot het tweede kwartaal 2018.

TRANSPORT
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2019 is met +17,8 % gestegen tot 777,0 miljoen euro, +8,1 % organische groei, dankzij goed resultaten in Azië-Stille Oceaan, een groei van boven de 10% in de Rest van Europa en in Noord-Amerika; het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk leggen een groei voor van minder dan 10%.

In het tweede kwartaal, is de aangepaste omzet met +11,8 % toegenomen tot 409,0 miljoen euro, hetzij een organische groei van +3,0 % in verhouding tot het tweede kwartaal van vorig jaar, hoofzakelijk te wijten aan een daling van de omzet in onze metro activiteit in China.

BILLBOARD
De aangepaste omzet van het eerste halfjaar 2019 neemt met +13,9 % toe tot 274,7 miljoen euro,    -3,8 % organische groei. De overgedragen groei heeft genoten van de bijdrage van APN Outdoor. De organische groei in Europa (met inbegrip van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) en de Rest van de Wereld gaat achteruit. Noord-Amerika blijft met meer dan 10% groeien.

In het tweede kwartaal, neemt de aangepaste omzet met +13,7 % toe tot 147,0 miljoen euro. De organische aangepaste omzet gaat met -3,1 % achteruit in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

AANGEPASTE OPERATIONELE MARGE (1)
In het eerste halfjaar 2019, steeg de aangepaste operationele marge van de Groep met +29,4 % tot 306,4 miljoen euro tegen 236,7 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018. De aangepaste operationele marge bedraagt 16,6 % van de omzet, hetzij +220 basispunten meer dan vorig jaar.
 
 H1 2019H1 2018Variatie 19/18
 €m% van de omzet€m% van de omzetVariatie (%)Marge (bp)
Stadsmeubilair176.122.3%163.322.0%+7.8%+30bp
Transport107.213.8%58.28.8%+84.2%+500bp
Billboard23.18.4%15.26.3%+52.0%+210bp
Totaal306.416.6%236.714.4%+29.4%+220bp
Stadsmeubilair : In het eerste halfjaar 2019, nam de aangepaste operationele marge toe met +7,8 % tot 176,1 miljoen euro. Uitgedrukt in omzetpercentage, betekent dit dat de aangepaste operationele marge met +30 basispunten steeg tot 22,3 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2018.

Transport : In het eerste halfjaar 2019, steeg de aangepaste operationele marge met +84,2 % tot 107,2 miljoen euro. Uitgedrukt in omzetpercentage, betekent dit dat de aangepaste operationele marge met +500 basispunten steeg tot 13,8 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2018, met een positieve impact die te danken is aan de sterke organische groei van de omzet, en, in minder mate, aan de bijdrage van APN Outdoor.

Billboard : In het eerste halfjaar 2019, steeg de aangepaste operationele marge met +52,0 % tot 23,1 miljoen euro. Uitgedrukt in omzetpercentage, neemt de aangepaste operationele marge met +210 basispunten toe tot 8,4 % in verhouding tot het eerste halfjaar 2018, omwille van het aanvullende effect van APN Outdoor. Na verwerking van de bijdrage van APN Outdoor, daalt de marge met -90bp, wat een daling van de organische omzet weerspiegelt.

AANGEPAST BEDRIJFSRESULTAAT (2)
In het eerste halfjaar 2019, steeg het aangepast bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen met +58,6 %, en komt op 136,1 miljoen euro, tegen 85,8 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018. Het is goed voor 7,4 % van de omzet, hetzij 220 basispunten meer dan in het eerste halfjaar 2018 (5,2 %). Geen significante schommeling van het verbruik van onderhoudsonderdelen in het eerste halfjaar 2019. De dotaties voor afschrijvingen en voorzieningen, na terugnames, zijn toegenomen in vergelijking met de dezelfde periode van vorig jaar, in lijn met onze investeringen gelinkt aan de belangrijke nieuwe contracten en de digitale activiteit. Het bedrag van de andere operationele opbrengsten en lasten heeft een positieve impact op het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar 2019.

Er werden, net zoals in het eerste halfjaar 2018, geen waardeverminderingslasten op de goodwill geboekt in het eerste halfjaar 2019. Een terugneming van voorzieningen voor verlies op beëindiging van +3,2 miljoen euro en een waardevermindering van materiële en immateriële activa van  -0,1 miljoen euro werd geboekt in het eerste halfjaar 2019 (een terugneming van voorzieningen voor verlies op beëindiging van 0,7 miljoen euro en een waardevermindering van materiële en immateriële activa van -0,8 miljoen euro werden geboekt in het eerste halfjaar 2018).
Het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingslasten is met +62,4 % gestegen tot 139,2 miljoen euro in vergelijking met de 85,7 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018.

FINANCIEEL RESULTAAT (3)
In het eerste halfjaar 2019, bedragen de interestlasten op de huurschuld IFRS 16, -83,3 miljoen euro tegen -71,5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018, een schommeling van -11,8 miljoen euro, hoofdzakelijk te wijten aan een stijging van de huurschulden die het resultaat zijn van de nieuwe beveiligde contracten in de loop van de periode.

In het eerste halfjaar 2019, bedroegen de andere netto financiële lasten, exclusief IFRS 16, -12,7 miljoen euro tegen -11,2 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018, een schommeling die beperkt blijft tot -1,5 miljoen euro wat hoofdzakelijk overeenkomt met wisselkoersverliezen, terwijl onze financiële lasten licht dalen ondanks een stijging van onze netto schuld. Dit is te danken aan de optimalisering van onze financieringsbronnen, waardoor we van gunstige marktvoorwaarden kunnen genieten

ONDERNEMINGEN ONDER VERMOGENSMUTATIE OF EQUITY AFFILIATES 
In het eerste halfjaar 2019, bedraagt het resultaat van de ondernemingen onder vermogensmutatie 38,4 miljoen euro, een lichte daling in verhouding tot het eerste halfjaar 2018 (op 39,2 miljoen euro).

NETTO RESULTAAT AANDEEL VAN DE GROEP
In het eerste halfjaar 2019, steeg het nettoresultaat aandeel van de Groep vóór waardeverminderingen met +80,8 % en komt op 93,1 miljoen euro, tegen 51,5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018, waarvan een positieve impact van 24,3 miljoen euro in verband met de toepassing van IFRS-norm16 op onze business, wat leidt tot een terugname van de huurschulden en gebruiksrechten omtrent heronderhandelingen van de contracten in de loop van de periode.

Na de impact van de waardeverminderingslasten, neemt het nettoresultaat aandeel van de Groep toe met +86,8 % tot 96,0 miljoen euro in vergelijking met de 51,4 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018.

AANGEPASTE INVESTERINGEN
In het eerste halfjaar 2019, bedroegen de netto aangepaste investeringen (aankoop van materiële en immateriële activa, na afstotingen) 136,6 miljoen euro, in vergelijking met de 94,2 miljoen euro, een stijging in verhouding tot dezelfde periode van vorig jaar, hoofdzakelijk gelinkt aan de nieuwe contracten voor Stadsmeubilair in Europa en de digitalisering van al onze activiteiten.

AANGEPASTE BESCHIKBARE CASH-FLOW (4)
In het eerste halfjaar 2019, bedraagt de aangepaste beschikbare cash-flow -7,8 miljoen euro in vergelijking met 38,4 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018, ondanks een toename van onze operationele stromen. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan stijgende behoeften aan bedrijfskapitaal omwille van de leveranciersschulden en de voorraden ondanks een goed beheer van onze ontvangsten van de klanten en meer investeringen, zoals verwacht, in lijn met de significante contractwinsten van de laatste 2 jaar.

DIVIDEND
De Algemene Vergadering van aandeelhouders keurde op 16 mei 2019 voor het boekjaar 2018 een dividend goed van 0,58 euro per aandeel. Dit dividend werd op 23 mei 2019 gestort voor een totaalbedrag van 123,4 miljoen euro.

NETTO SCHULD (5)
De netto schuld bedroeg op 30 juni 2019 1 316,2 miljoen euro, in vergelijking met de 473,8 miljoen euro van 30 juni 2018, hoofdzakelijk te wijten aan de overname van APN Outdoor op 31 oktober 2018.

GEBRUIKSRECHTEN & HUURSCHULDEN, IFRS-norm 16
De gebruiksrechten, IFRS-norm 16 van 30 juni 2019, bedragen 4 618,1 miljoen euro in vergelijking met de 4 518,0 miljoen euro op 31 december 2018, hetzij een stijging die te maken heeft met de nieuwe contracten, uitgebreide contracten en verlengde contracten, deels gecompenseerd door de afschrijving van de gebruiksrechten in die periode.

Door de versterking van ons portfolio van contracten, zijn de huurschulden, IFRS-norm 16 met 31,1 miljoen euro toegenomen, en gaan van 5 192,9 miljoen euro, op 31 december 2018, naar 5 224,0 miljoen euro, op 30 juni 2019. De stijging van de huurschulden heeft te maken met de nieuwe contracten, de uitgebreide contracten en de verlengde contracten, deels gecompenseerd door de betaalde en heronderhandelde huurgelden in de loop van die periode.

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd.
De IFRS-norm 16, van toepassing sinds 1januari 2019, leidt ertoe dat in de balans, voor huurcontracten, een huurschuld wordt erkend voor de vaste contractuele huurgelden in ruil voor een gebruiksrecht op de activa afgeschreven over de duur van het contract. In de resultatenrekening wordt de vaste huurlast vervangen door de afschrijving van de activa in bedrijfsresultaat, onder operationele marge, en een interestlast op de huurschuld in het financieel resultaat, onder het berdrijfsresultaat. IFRS-norm16 heeft geen impact op cash betalingen maar de terugbetaling van de hoofdsom van de huurschuld wordt onderbracht bij financieringsstromen.
Om echter de operationele realiteit van de Groep en de leesbaarheid van ons resultaat weer te geven, blijven de operationele gegevens van de verslaggeving van het operationeel beheer van de Groep, waarop de bedrijfsleiders zich berusten om de activiteit op te volgen, middelen toe te wijzen en het resultaat te meten en:
 • Verhoudingsgewijs de gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding opnemen;
 • De impact van IFRS-16 op onze huurcontracten « core business » (huurcontracten voor locaties bestemd voor reclamestructuren buiten huurcontracten voor vaste activa en voertuigen) uitsluiten.
Voor de resultatenrekening, gaat het over alle aggregaten tot en met het bedrijfsresultaat. Voor de tabel van de kasstroom, gaat het over alle aggregaten tot en met de beschikbare cash-flow.
De sectorale informatie die wordt opgenomen in de financiële staten is, conform IFRS-norm 8, bijgevolg in lijn met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep berust dus op deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaar zijn dus gebaseerd op deze « aangepaste » gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens, die systematisch worden afgestemd op de financiële IFRS-staten.

In het eerste halfjaar 2019, bedraagt de impact van de IFRS-normen 11 en 16 op onze aangepaste aggregaten:
 • -53,5 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 567,6 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op de aangepaste operationele marge (-53,3 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 474,0 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2018); de operationele IFRS-marge bedraagt dus 820,5 miljoen euro (657,4 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).
 • -40,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 107,7 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op het aangepast bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen (-41,2 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 58,5 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2018); het IFRS-bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen bedraagt dus 202,9 miljoen euro (103,1 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).
 • -40,9 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 107,7 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingslasten (-41,2 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 58,5 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2018); het bedrijfsresultaat na IFRS-waardeverminderingen bedraagt bijgevolg 206,0 miljoen euro (103,0 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).
 • 5,5 miljoen euro voor IFRS-norm 11 op aangepaste investeringen (4,4 miljoen euro voor IFRS-norm 11 in het eerste halfjaar 2018); de IFRS-investeringen bedragen dus 
 • -131,1 miljoen euro (-89,8 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).
 • -1,0 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 554,1 miljoen euro voor IFRS-norm 16 op de aangepaste beschikbare cash-flow (-34,8 miljoen euro voor IFRS-norm 11 en 449,7 miljoen euro voor IFRS-norm 16 in het eerste halfjaar 2018); de beschikbare IFRS-cash-flow bedraagt dus 545,3 miljoen euro (453,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).

Een volledige afstemming tussen de IFRS-gegevens en de aangepaste gegevens vindt u op pagina 10 van dit bericht. 

NOTA’S
(1)    Operationele marge: Omzet verminderd met de directe bedrijfskosten (excl. onderhoudsonderdelen) en commerciële, algemene en administratieve kosten.
(2)    Bedrijfsresultaat: Operationele marge verminderd met de netto dotatie voor afschrijvingen en provisies, waardeverminderingen van goodwill, onderhoudsonderdelen en andere bedrijfsopbrengsten en- lasten.
(3)    Financieel resultaat: Zonder rekening te houden met de geactualiseerde netto kosten en de waardering van de schulden voor aankoop van minderheidsparticipaties (-2,5 miljoen euro in het eerste halfjaar 2019 en – 0,3 miljoen euro in het eerste halfjaar 2018).
(4)    Beschikbare cash-flow: Netto stroom van operationele activiteiten verminderd met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa, na buitengebruikstellingen.
(5)    Netto schuld: Netto schuld van de thesaurie verminderd met bankschulden met uitzondering van de non-cash operaties IAS 32 (schulden aangegaan op belofte van aankoop van minderheidsaandelen) met inbegrip van non-cash IAS 39 impact (op de schulden en de financiële dekkingsinstrumenten en met uitzondering van de huurgelden, IFRS-norm 16.


DEFINITIE VAN DE ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder wisselkoersschommelingen en perimeterwijziging. Het referteboekjaar blijft onveranderd in verhouding tot de gepubliceerde gegevens en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar en daarbij rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen, die te maken hebben met de winsten gehaald uit nieuwe contracten en de verliezen te wijten aan contracten die vroeger in het portfolio zaten, worden aanmerking genomen.

 
€m K1K2H1
     
Aangepaste omzet 2018(a)742.5900.81,643.3
     
Omzet IFRS 2019(b)753.2898.21,651.4
Impact IFRS 11(c)86.8104.1190.9
Aangepaste omzet 2019(d) = (b) + (c)840.01,002.31,842.3
Wisselkoersimpact(e)(13.1)(9.4)(22.5)
Aangepaste omzet 2019 tegen wisselkoersen 2018(f) = (d) + (e)826.9992.91,819.8
Perimeterwijziging(g)(44.4)(46.3)(90.7)
Aangepaste organische omzet 2019(h) = (f) + (g)782.5946.61,729.1
     
Organische groei(i) = (h) / (a)+5.4%+5.1%+5.2%
 
€mImpact van de wisselkoersen
op 30 juni 2019
  
USD(9.8)
HKD(7.1)
UAE(2.5)
GBP(1.2)
BRL1.8
Andere(3.7)
  
Totaal(22.5)
 
Gemiddelde wisselkoersenH1 2019H1 2018
   
USD0.88510.8262
HKD0.11290.1054
UAE0.24100.2248
GBP1.14461.1367
BRL0.23030.2415
 
Volgende informatie:
Omzet 3de kwartaal 2019: 7 november 2019 (na markt)

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht en verbindt er zich ook niet toe deze verklaringen te updaten of te herzien.

AFSTEMMING TUSSEN DE AANGEPASTE GEGEVENS EN DE IFRS-GEGEVENS
ResultatenrekeningH1 2019H1 2018 (1)
€mAangepastImpact onder-nemingen onder gemeen-schappelijke leidingImpact IFRS 16 van ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding (2)IFRSAangepastImpact onder-nemingen onder gemeen-schappelijke leidingImpact IFRS 16 van ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding (2)IFRS
Omzet1,842.3(190.9)-1,651.41,643.3(195.5)-1,447.8
Netto bedrijfslasten(1,535.9)137.4567.6(830.9)(1,406.6)142.2474.0(790.4)
Operationele marge306.4(53.5)567.6820.5236.7(53.3)474.0657.4
Onderhoudsonderdelen(17.6)0.6-(17.0)(16.9)0.7-(16.2)
Afschrijvingen en voorzieningen (na terugnames)(155.1)11.7(501.7)(645.1)(142.3)10.8(415.6)(547.1)
Andere operationele opbrengsten en lasten2.40.341.844.58.30.60.19.0
Bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen136.1(40.9)107.7202.985.8(41.2)58.5103.1
Netto waardeverminderingen (3)3.1--3.1(0.1)--(0.1)
Bedrijfsresultaat na aftrek van waardeverminderingslasten139.2(40.9)107.7206.085.7(41.2)58.5103.0
(1) De gegevens van 2018 worden herverwerkt volgens de toepassing van IFRS-norm 16, van toepassing op1 januari 2019.
(2) Impact IFRS 16 op de core business huurgelden van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.
(3) Met inbegrip van de waardvermindering van de netto activa van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.

 
Tabel kasstromenH1 2019H1 2018 (1)
€mAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding (2)IFRSAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding(2)IFRS
Operationele stromen na aftrek van onderhoudskosten191.00.6520.7712.3170.1(18.4)435.5587.2
Schommeling van behoefte aan bedrijfskapitaal(62.2)(7.1)33.4(35.9)(37.5)(20.8)14.2(44.1)
Netto stroom van operationele activiteiten128.8(6.5)554.1676.4132.6(39.2)449.7543.1
Investeringen(136.6)5.5-(131.1)(94.2)4.4-(89.8)
Beschikbare cash-flow(7.8)(1.0)554.1545.338.4(34.8)449.7453.3
(1) De gegevens van 2018 worden herverwerkt  volgens de toepassing van IFRS-norm 16, van toepassing op 1  januari 2019.
(2) Impact IFRS-norm16 op de core business huurgelden van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.