Parijs, 7 november 2019

 
  • Aangepaste omzet van het 3de kwartaal 2019 gestegen met +6,7 % tot 925,8 miljoen euro
  • Aangepaste organische omzet van het 3de kwartaal 2019 gestegen met +0,1 %
  • Verwachte daling van de aangepaste organische omzet van het 4de kwartaal 2019 van om en bij de -2 %
  • Verwachte stijging van de aangepaste organische omzet voor het jaar 2019 van boven  +1,5 %

JCDecaux SA (Euronext Parijs : DEC), wereldleider in Out-of-Home reclame, publiceert vandaag zijn omzet voor de eerste 9 maanden van 2019.

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11 sinds 1 januari 2014, worden de hieronder bekendgemaakte operationele gegevens aangepast om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf «Aangepaste gegevens» op pagina 2 en 3 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens. 
De waarden die in de tabellen staan worden gemeenzaam in miljoenen euro uitgedrukt. De som van de afgeronde bedragen of de berekening van de schommelingen kunnen in beperkte mate afwijken van de gerapporteerde waarden.

De aangepaste omzet van de Groep voor het derde kwartaal 2019 is toegenomen met +6,7 % tot 925,8 miljoen euro, in vergelijking met de 867,7 miljoen euro van het derde kwartaal 2018.
Als we geen rekening houden met de negatieve impact gelinkt aan de wisselkoersschommelingen en de positieve impact gelinkt aan de perimeterwijzigingen, neemt de aangepaste organische omzet toe met +0,1 %.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van reclamemateriaal en onderhoudscontracten van stadsmeubilair is in het derde kwartaal 2019 stabiel in vergelijking met het derde kwartaal 2018.
 
Aangepaste omzet van het 3de kwartaal2019 (m€)2018 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Stadsmeubilair390,4365,0+7,0%+5,2%
Transport400,7384,9+4,1%-4,2%
Billboard134,8117,8+14,5%-1,6%
Totaal925,8867,7+6,7%+0,1%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen
 
Aangepaste omzet
eerste 9 maanden
2019 (m€)2018 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei (a)
Stadsmeubilair1 180,91 107,7+6,6%+5,5%
Transport1 177,71 044,3+12,8%+3,6%
Billboard409,5359,0+14,1%-3,1%
Totaal2 768,12 511,0+10,2%+3,5%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Gelieve in aanmerking te nemen dat de onderstaande commentaar over de geografische gebieden, te maken heeft met de ontwikkeling van de organische omzet.

STADSMEUBILAIR
De aangepaste omzet van het derde kwartaal stijgt met +7,0 % tot 390,4 miljoen euro (+5,2 % organische omzetgroei). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) stijgt met een sterke prestatie van het Verenigd Koninkrijk. Azië Stille Oceaan en de Rest van de Wereld groeien met meer dan 10%, terwijl Noord-Amerika een goed resultaat voorlegt.
De aangepaste organische reclameomzet van het derde kwartaal, zonder verkoop en verhuring van materiaal en onderhoudscontracten stijgt met +3,6 % in verhouding tot het derde kwartaal 2018.

TRANSPORT
De aangepaste omzet van het derde kwartaal is met +4,1 % gestegen tot 400,7 miljoen euro ( 4,2 % organische omzet). Europa ((inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) ondergaat de impact van de niet-verlenging van het nationaal verlieslatend contract van de Spaanse luchthavens AENA, terwijl Frankrijk een groei voorlegt van meer dan 10% en het Verenigd Koninkrijk een goed resultaat haalt. Azië-Stille Oceaan gaat achteruit, door de achteruitgang van onze activiteiten in China, in het bijzonder in Hong Kong wat dan weer gedeeltelijk goedgemaakt wordt door het goede resultaat van onze luchthavenactiviteiten in China. Noord-Amerika kent een mooie groei maar blijft onder de 10%, en de Rest van de Wereld groeit met meer dan 10%. 

BILLBOARD
De aangepaste omzet van het derde kwartaal groeit met +14,5 % tot 134,8 miljoen euro (-1,6 % organische omzet). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) doet het beter, en geniet mee van het goede commercieel resultaat in de Rest van Europa en de rationalisering en de digitalisering van onze Billboards in het Verenigd Koninkrijk. De Rest van de Wereld gaat achteruit. Noord-Amerika groeit met meer dan 10%.

Naar aanleiding van de publicatie van de omzet van het derde kwartaal 2019, heeft Jean-François Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, verklaard :
« Onze organische omzetgroei van + 0,1% voor het derde kwartaal 2019, die in lijn ligt met onze verwachtingen van juli laatstleden, is de weerspiegeling van een moeilijk kwartaal in China, gecompenseerd door de goede resultaten in het Verenigd Koninkrijk, de VS en Rest van de Wereld terwijl Frankrijk en de Rest van Europa veerkrachtig blijven.
De groei van de organische omzet voor Stadsmeubilair van +5,2 %, is vooral toe te schrijven aan een stijging van de digitale omzet van +24,5 % dankzij de lopende digitalisering van onze premium activa in steeds meer steden wereldwijd. De daling van -4,2% van de organische omzet in Transport; die de niet-verlenging van het contract in de Spaanse luchthavens in aanmerking neemt, kan hoofdzakelijk verklaard worden door de moeilijke marktcontext in Hong Kong, en door onze activiteiten in de Chinese metro’s, terwijl onze activiteiten in de Chinese luchthavens blijven toenemen, met een digitale groepsomzet in Transport die gestegen is met +31,0 %. De daling van de organische omzet van -1,6 % van onze Billboard activiteit weerspiegelt de slechte marktomstandigheden in sommige nog beperkt geconsolideerde landen, terwijl de digitale groepsomzet in Billboard met +141,1 %, profiteerde van de integratie van APN Outdoor en de rationalisering en de digitalisering van ons portfolio van traditionele billboards in het Verenigd Koninkrijk.
Voor het vierde kwartaal 2019, zijn er geen grote veranderingen in de commerciële trends in vergelijking met het derde kwartaal 2019, met uitzondering van Hong Kong in China, waar we opnieuw een daling van de activiteiten waarnemen, en in Australië, waar de totale mediamarkt negatief wordt beïnvloed door de grote economische vertraging. Bijgevolg, en rekening houdend met het sterke vierde kwartaal van 2018 in ons achterhoofd, verwachten we ons bijgevolg aan een negatieve aangepaste organische omzetgroei van -2 %, hetzij een organisch jaarresultaat van boven +1,5 %.
In een steeds gefragmenteerder medialandschap is out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Onze groeiende aanwezigheid in sterk groeiende landen, de uitrol van ons digitaal portfolio, samen met een nieuw “data-led audience targeting platform”, het feit dat wij ertoe in staat zijn nieuwe contracten binnen te halen en de kwaliteit van onze mensen wereldwijd, doen ons geloven dat we goed gewapend zijn om uitstekende resultaten te blijven halen op de wereldreclamemarkt en dat we onze positie van wereldleider in out-of-home communicatie nog kunnen versterken dankzij de aanwinst van een rendabel marktaandeel. Onze stevige balans is een aanzienlijk voordeel en stelt ons ertoe in staat externe groeiopportuniteiten te blijven vatten en aanzienlijk te investeren in digitale ontwikkelingen. »

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd. 
Om de operationele realiteit van de Groep getrouw weer te geven, worden de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding verhoudingsgewijs opgenomen in het verslag van het operationeel beheer van de Groep dat door de leidinggevenden wordt gebruikt om de activiteiten te volgen, middelen toe te wijzen en resultaten te meten.
Conform IFRS-norm 8 zal de gesegmenteerde verslaggeving, die werd opgenomen in de jaarrekeningen, bijgevolg overeenstemmen met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep zal uitgaan van deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaren zullen dus gegeven worden aan de hand van "aangepaste" gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens van vóór 2014, die systematisch worden aangepast aan de financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen.
In het derde kwartaal 2019, bedraagt de impact van de IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet 
-93,7 miljoen euro (-108,0 miljoen euro in het derde kwartaal 2018), de IFRS-omzet komt daarmee op 832,1 miljoen euro (759,7 miljoen euro in het derde kwartaal 2018).
Voor de eerste negen maanden van het jaar 2019, bedraagt de impact van IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet -284,6 miljoen euro (-303,5 miljoen euro voor de eerste 9 maanden van 2018), wat de IFRS-omzet op 2 483,5 miljoen euro brengt (2 207,5 miljoen euro voor de eerste 9 maanden van het jaar 2018).

DEFINITIE VAN DE ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder rekening te houden met wisselkoers- en perimeterschommelingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar, door rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan de nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in ons portfolio zaten.
 
m€ K1K2K39 maanden
      
Aangepaste omzet 2018(a)742,5900,8867,72 511,0
      
IFRS omzet 2019(b)753,2898,2832,12 483,5
Impact IFRS 11(c)86,8104,193,7284,6
Aangepaste omzet 2019(d) = (b) + (c)840,01 002,3925,82 768,1
Wisselkoersimpact(e)(13,1)(9,4)(10,9)(33,4)
Aangepaste omzet  2019 tegen wisselkoersen 2018(f) = (d) + (e)826,9992,9914,92 734,7
Perimeterwijziging(g)(44,4)(46,3)(46,2)(136,9)
Aangepaste organische omzet 2019(h) = (f) + (g)782,5946,6868,72 597,8
      
Organische groei(i) = (h) / (a)+5,4%+5,1%+0,1%+3,5%
 
m€Impact van de wisselkoersen op 30 september 2019
  
USD(12,5)
HKD(9,7)
UAE(3,3)
RMB(2,8)
Andere(5,1)
  
Totaal(33,4)
 
Gemiddelde wisselkoers9 maanden 20199 maanden 2018
   
USD0,89000,8374
HKD0,11350,1068
UAE0,24220,2279
RMB0,12960,1286
Volgende informatie:
Omzet van het 4de kwartaal 2019: 30 januari 2020 (na markt)

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org/ of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht en verbindt er zich ook niet toe deze verklaringen van vooruitziende aard te updaten of te herzien.