Parijs 5 november  2020
 
  • Aangepaste omzet van het 3de kwartaal 2020 gedaald met -41,5 % tot 541,2 miljoen euro
  • Aangepaste organische omzet van het 3de kwartaal 2020 gedaald met -37,9 %
  • Geen kwartaalaanwijzingen over de groei van de verwachte aangepaste organische omzet, omwille van Covid-19

JCDecaux SA Euronext Parijs: DEC), wereldleider in Out-of-Home reclame, publiceert vandaag zijn omzet voor de eerste 9 maanden van 2020. 

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11 sinds 1 januari 2014, worden de hieronder bekendgemaakte operationele gegevens aangepast om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf «Aangepaste gegevens» op pagina 3 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens. 
De waarden die in de tabellen staan worden gemeenzaam in miljoenen euro uitgedrukt. De som van de afgeronde bedragen of de berekening van de schommelingen kunnen in beperkte mate afwijken van de gerapporteerde waarden.

De aangepaste omzet van de Groep voor het derde kwartaal 2020 is met -41,5 % gedaald tot 541,2 miljoen euro, in vergelijking met 925,8 miljoen euro in het derde kwartaal 2019.
Als we geen rekening houden met de negatieve impact gelinkt aan de wisselkoersschommelingen en de positieve impact gelinkt aan de perimeterwijzigingen, is de aangepaste organische omzet gedaald met -37,9 %.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van reclamemateriaal en onderhoudscontracten van stadsmeubilair is in het derde kwartaal 2020 gedaald met -39,3 %.
 
Aangepaste omzet van het 3de kwartaal2020 (m€)2019 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Stadmeubilair281,7390,4-27,8%-26,5%
Transport172,6400,7-56,9%-52,0%
Billboard87,0134,8-35,5%-28,7%
Totaal541,2925,8-41,5%-37,9%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen
 
Aangepaste omzet
van de eerste 9 maanden
2020 (m€)2019 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Stadmeubilair761,61 180,9-35,5%-34,8%
Transport595,51 177,7-49,4%-46,9%
Billboard259,6409,5-36,6%-34,3%
Totaal1 616,72 768,1-41,6%-39,9%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Gelieve in aanmerking te nemen dat de onderstaande commentaar over de geografische gebieden, te maken heeft met de ontwikkeling van de organische omzet.

STADMEUBILAIR
De aangepaste omzet van het derde kwartaal is met -27,8 % gedaald tot 281,7 miljoen euro (-26,5 % organische omzetgroei), maar met erg uiteenlopende trends per markt, naargelang van de maatregelen zoals lockdown of avondklok, die door de nationale regeringen en de lokale overheden werden genomen. Frankrijk et de Rest van Europa hebben [veel] beter gepresteerd dan het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Azië-Stille Oceaan en de Rest van de Wereld dankzij betere kijkcijfers in de steden. In sommige landen haalden die bijna opnieuw het niveau van vóór de Covid 19 crisis.
De aangepaste organische reclameomzet van het derde kwartaal, zonder verkoop en verhuring van materiaal en onderhoudscontracten daalt met -28,7 % in verhouding tot het derde kwartaal 2019.

TRANSPORT
De aangepaste omzet van het derde kwartaal is met -56,9 % gedaald tot 172,6 miljoen euro ( 52,0 % organische omzet). Transport leed aanzienlijk onder de Covid-19 pandemie en weerspiegelt de sterke wereldwijde daling van het passagiersverkeer in luchthavens maar ook in het openbaar vervoer. Het Verenigd Koninkrijk, de Rest van de Wereld en Noord-Amerika zijn de sterkst getroffen regio’s. In China, zet het herstel van het nationaal verkeer zich verder door, met kijkcijfers die naar het einde van het kwartaal toe in de metro’s en luchthavens bijna het niveau van vóór de Covid-19 halen, maar met nog steeds een lagere omzet, terwijl het internationaal luchtverkeer sterk blijft afzien.

BILLBOARD
De aangepaste omzet van het derde kwartaal is met -35,5 % gedaald tot 87,0 miljoen euro (-28,7 % organische omzet), maar met ook erg uiteenlopende trends per markt, naargelang van de maatregelen die door de nationale regeringen en de lokale overheden werden genomen. Het Verenigd Koninkrijk en Azië-Stille Oceaan werden het sterkst getroffen terwijl Frankrijk er minder onder leed.

Naar aanleiding van de publicatie van de omzet van het derde kwartaal 2020, heeft Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, het volgende verklaard:
« De organische omzet daalde in het 3de kwartaal 2020 met -37,9 %, minder dus dan in het 2de kwartaal 2020 (-63,4 %) maar blijft toch enorm lijden onder de Covid 19 pandemie. Deze verbetering was mogelijk dankzij de stijging van de stedelijke kijkcijfers na de lockdown, maar die lagen niet overal ter wereld op hetzelfde niveau. Dit verklaart waarom Stadmeubilair en Billboard, het beter doen, terwijl Transport nog steeds serieus lijdt onder de wereldwijde sterke daling van het passagiersverkeer in luchthavens en, in mindere mate, in het openbaar vervoer.
Per geografisch gebied, zijn het Frankrijk et de Rest van Europa die tekenen van herstel vertonen, hoofdzakelijk in Stadmeubilair. In continentaal China is het 3de kwartaal beter. De nationale activiteit herstelt en haalt er, voornamelijk in metro’s en nationale luchthavens, bijna het niveau van vóór de Covid-19 crisis. Deze verbetering werd echter tenietgedaan door de zwakke resultaten van onze luchthavenactiviteiten omdat het internationaal verkeer erg vertraagd is.  Noord-Amerika, de Rest van de Wereld en het Verenigd Koninkrijk werden het sterkst getroffen in de 3 segmenten.

De digitale omzet, die eind september goed is voor 23,6 % van de omzet van de Groep, en onze programmatische verkoop, die maar een klein deel van onze activiteit uitmaakt, hebben ongeziene resultaten geboekt in de loop van dit kwartaal via het trading platform VIOOH dat voortaan is aangesloten op 30 DSP (« Demand Side Platforms »).

Aangezien we momenteel niet echt een verandering zien van onze commerciële resultaten in verhouding tot het 3de kwartaal 2020 maar het aantal Covid 19 gevallen wereldwijd toeneemt en dit lijdt tot nieuwe mobiliteitsbeperkingen zoals lockdowns, avondklokken, sluitingen van restaurants, bioscopen, …blijft het onmogelijk voorspellingen te doen voor het 4de kwartaal 2020.

Om de impact van de omzetdaling wat te dempen, blijft JCDecaux erg geconcentreerd en proactief via onmiddellijke en doelgerichte maatregelen, met name de aanpassingen van de huurprijzen en rechten, een erg strikt kostenbeheer, een daling van de investeringen, een rigoureuze controle van de behoefte aan werkkapitaal en een herfinanciering van onze schuld.

Tot slot wil ik onze teams overal ter wereld van harte danken voor hun inzet en motivatie.
In een steeds meer gefragmenteerd en digitaal medialandschap zijn out-of-home communicatie en digitale out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Als het meest gedigitaliseerde wereldwijde out-of-home reclamebedrijf ter wereld, in combinatie met een nieuw publieksverkoopplatform dat wordt gevoed door kwalitatieve gegevens, ons goed gediversifieerde portfolio, ons vermogen om nieuwe contracten binnen te halen, onze stevige financiële structuur en de kwaliteit van onze teams overal ter wereld, zijn wij van mening dat we goed gewapend zijn om op dit herstel in te spelen.
»

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd. 
Om de operationele realiteit van de Groep getrouw weer te geven, worden de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding verhoudingsgewijs opgenomen in het verslag van het operationeel beheer van de Groep dat door de leidinggevenden wordt gebruikt om de activiteiten te volgen, middelen toe te wijzen en resultaten te meten.
In overeenstemming met IFRS-norm 8 zal de gesegmenteerde verslaggeving, die werd opgenomen in de jaarrekeningen, bijgevolg overeenstemmen met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep zal uitgaan van deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaren zullen dus gegeven worden aan de hand van "aangepaste" gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens van vóór 2014, die systematisch worden aangepast aan de financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen.
In het derde kwartaal 2020, bedraagt de impact van IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet  
-46,2 miljoen euro (-93,7 miljoen euro in het derde kwartaal 2019), de IFRS-omzet komt daarmee op 495,0 miljoen euro (832,1 miljoen euro in het derde kwartaal 2019).
Voor de eerste 9 maanden van het jaar 2020, bedraagt de impact van de IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet -153,1 miljoen euro (-284,6 miljoen euro voor de eerste 9 maanden van 2019), wat de IFRS-omzet op 1 463,6 miljoen euro brengt (2 483,5 miljoen euro voor de eerste 9 maanden van 2019).

DEFINITIE VAN ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder rekening te houden met wisselkoers- en perimeterschommelingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar, door rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan de nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in ons portfolio zaten
 
m€ Q1Q2Q39M
      
Aangepaste omzet 2019(a)840,01 002,3925,82 768,1
      
IFRS-omzet 2020(b)658,2310,4495,01 463,6
Impact IFRS 11(c)65,441,546,2153,1
Aangepaste omzet 2020(d) = (b) + (c)723,6351,8541,21 616,7
Wisselkoersimpact(e)1,78,015,525,2
Aangepaste omzet 2020 tegen de wisselkoersen van 2019(f) = (d) + (e)725,3359,9556,71 641,9
Perimeterwijziging(g)(2,3)7,018,423,1
Aangepaste organische omzet 2020(h) = (f) + (g)723,0366,8575,21 665,0
      
Organische groei(i) = (h) / (a)-13,9%-63,4%-37,9%-39,9%
m€Impact van de wisselkoersen op 30 september 2020
  
BRL7,2
RMB3,8
AUD3,2
MXN1,9
Andere9,1
  
Totaal25,2
 
Gemiddelde wisselkoers9M 20209M 2019
   
BRL0,17510,2291
RMB0,12710,1296
AUD0,60140,6220
MXN0,04080,0462
Volgende informatie:
Omzet 4de kwartaal 2020: 28 januari 2021 (na markt)
Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Au...of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht en verbindt er zich ook niet toe deze verklaringen van vooruitziende aard te updaten of te herzien.