• Aangepaste omzet 2020 gedaald met -40,6 % tot 2 311,8 miljoen euro
  • Aangepaste organische omzet 2020 gedaald met -38,1 %
  • Aangepaste omzet van het 4de kwartaal 2020 gedaald met -38,0 % tot 695,1 miljoen euro
  •  Aangepaste organische omzet van het 4de kwartaal 2020 gedaald met -33,9 %
  •  Geen kwartaalaanwijzingen over de groei van de verwachte aangepaste organische omzet omwille van de Covid-19 crisis

JCDecaux SA (Euronext Parijs: DEC), wereldleider in Out-of-Home reclame, publiceert vandaag zijn omzet van het jaar 2020.

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11 sinds 1 januari 2014, worden de hieronder bekendgemaakte operationele gegevens aangepast om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf «Aangepaste gegevens» op pagina 4 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens. 
De waarden die in de tabellen staan worden gemeenzaam in miljoenen euro uitgedrukt. De som van de afgeronde bedragen of de berekening van de schommelingen kunnen in beperkte mate afwijken van de gerapporteerde waarden.

De aangepaste omzet van de Groep is in 2020 met -40,6 % gedaald tot 2 311,8 miljoen euro, in vergelijking met 3 890,2 miljoen euro in 2019. Als we geen rekening houden met de negatieve impact gelinkt aan de wisselkoersschommelingen en de positieve impact gelinkt aan de perimeterwijzigingen, is de aangepaste organische omzet gedaald met -38,1 %.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van reclamemateriaal en onderhoudscontracten van stadsmeubilair is in 2020 gedaald met -39,5 %.

De aangepaste omzet van de Groep is in het vierde kwartaal 2020 met -38,0 % gedaald tot 695,1 miljoen euro, in vergelijking met 1 122,0 miljoen euro in het vierde kwartaal 2019. Als we geen rekening houden met de negatieve impact gelinkt aan de wisselkoersschommelingen en de positieve impact gelinkt aan de perimeterwijzigingen, is de aangepaste organische omzet gedaald met -33,9 %.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van reclamemateriaal en onderhoudscontracten van stadsmeubilair is in het vierde kwartaal 2020 gedaald met -34,9 %.

Per activiteit:
 
Aangepaste jaarlijkse omzet2020 (m€)2019 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei (a)
Stadsmeubilair1 131,11 688,2-33,0%-31,9%
Transport810,91 636,4-50,4%-47,1%
Billboard369,7565,6-34,6%-30,8%
Totaal2 311,83 890,2-40,6%-38,1%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen 
 
Aangepaste omzet van het 4de kwartaal2020 (m€)2019 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei (a)
Stadsmeubilair369,5507,3-27,2%-25,2%
Transport215,4458,7-53,0%-47,6%
Billboard110,2156,0-29,4%-21,7%
Totaal695,11 122,0-38,0%-33,9%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Per geografisch gebied:
 
Aangepaste jaarlijkse omzet2020 (m€)2019 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei(a)
Europa (b)694,3997,9-30,4%-30,6%
Azië-Stille Oceaan603,51 105,0-45,4%-40,9%
Frankrijk442,8618,8-28,4%-28,4%
Rest van de Wereld206,3450,2-54,2%-45,1%
Verenigd Koninkrijk203,8382,1-46,7%-46,1%
Noord-Amerika161,3336,1-52,0%-51,0%
Totaal2 311,83 890,2-40,6%-38,1%
 (a) Identieke perimeter en constante wisselkoersen
 (b) Excl. Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Gelieve in aanmerking te nemen dat de onderstaande commentaar over de geografische gebieden, te maken heeft met de ontwikkeling van de organische omzet.

STADSMEUBILAIR
De aangepaste jaarlijkse omzet daalt met -33,0 % tot 1 131,1 miljoen euro (-31,9 % organische groei), en werd het hele jaar door aanzienlijk beïnvloed door de Covid-19 pandemie, met een daling van meer dan 60% van de bereikcijfers in Stadsmeubilair gedurende de lockdowns. Na de opheffing van de lockdowns nam de stadsmobiliteit aanzienlijk toe in de meeste Europese en in enkele Aziatische steden om opnieuw het pre-Covid niveau te bereiken, terwijl in de binnenstad van grote steden als Londen, New York, Chicago, Sydney, … met een grotere dichtheid in de zakencentra, de mobiliteit minder sterk toenam. Frankrijk en de Rest van Europa deden het veel beter dan het Verenigd Koninkrijk, Azië-Stille Oceaan, de Rest van de Wereld en Noord-Amerika dankzij betere bereikcijfers in de steden.

In het vierde kwartaal daalt de aangepaste omzet met -27,2 % tot 369,5 miljoen euro ( 25,2 % in organische groei), dezelfde trend als in het derde kwartaal 2020, omwille van de lockdown en de avondklok die werden uitgeroepen door de nationale regeringen en de lokale overheden. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Rest van Europa deden het beter dan de Rest van de Wereld, Azië-Stille Oceaan en Noord-Amerika.
De aangepaste organische reclameomzet van het vierde kwartaal, zonder verkoop en verhuring van materiaal en onderhoudscontracten daalt met – 26,4 % in verhouding tot het vierde kwartaal 2019.

TRANSPORT
De aangepaste jaarlijkse omzet is met -50,4 % gedaald tot 810,9 miljoen euro (-47,1 % organische groei), en onderging het hele jaar door ook de impact van de Covid-19 pandemie met bereikcijfers in Transport die ongeveer 90% daalden gedurende de lockdowns. De reisbeperkingen in verband met de internationale reizen worden verlengd in 2020 en dit leidt tot een daling van wereldverkeer van passagiers van 60%; het nationale luchtverkeer komt in China naar het jaareinde toe terug op het niveau van voor de pandemie. De bereikcijfers van de metro zijn aan het einde van het jaar ook bijna terug op het pre-Covid niveau, terwijl het spoorwegverkeer zoals in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, wel degelijk onder het pre-Covid niveau is gebleven. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Rest van de Wereld en Noord-Amerika zijn de sterkst getroffen gebieden.

In het vierde kwartaal is de aangepaste omzet met -53,0 % gedaald tot 215,4 miljoen euro 
(-47,6 % organische groei), een lichte verbetering in vergelijking met het derde kwartaal 2020, hoofdzakelijk dankzij het Chinese vasteland, waar het nationale verkeer verder aantrekt, in de metro’s en luchthavens, de reclameomzet blijft echter nog wat achter, terwijl het internationale luchtverkeer nog steeds erg getroffen wordt door de crisis. Het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Frankrijk zijn de sterkst getroffen gebieden.

BILLBOARD
De aangepaste jaarlijkse omzet is met -34,6 % gedaald tot 369,7 miljoen euro (-30,8 % organische groei) en had het hele jaar door enorm te lijden onder de Covid-19 pandemie, met een daling van het automobielverkeer van meer dan 60% gedurende de lockdowns. Zodra de maatregelen werden versoepeld, trokken de bereikcijfers van het automobielverkeer opnieuw snel aan en de verkoop van lokale reclame geeft blijk van een zekere veerkracht. Het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en de Azië-Stille Oceaan zijn de sterkst getroffen gebieden.

In het vierde kwartaal is de aangepaste omzet met -29,4 % gedaald tot 110,2 miljoen euro (-21,7 % organische groei), een verbetering in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 dankzij de Rest van de Wereld, Azië-Stille Oceaan en het Verenigd Koninkrijk, maar het ondergaat nog de impact van de maatregelen van de nationale regeringen en de lokale overheden.

Naar aanleiding van de publicatie van de omzet van 2020, heeft Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEIO van JCDecaux, het volgende verklaard:

« JCDecaux, wereldleider in Out-of-Home reclame, werd voor het eerst in zijn 56-jarig bestaan geconfronteerd met een dramatische daling van de bereikcijfers wereldwijd door de Covid-19 pandemie, die de nationale, gewestelijke regeringen en de lokale overheden ertoe verplichtte beperkingen op te leggen die hun weerga in de moderne geschiedenis niet kennen zoals lockdowns, avondklokken, sluitingen van handelszaken, restaurants, bioscopen, …
De omzet van de Groep daalde daardoor met -40,6 % en kwam op 2 311,8 miljoen euro, met een daling van de organische omzet van de groep van -38,1 %, de digitale omzet is voortaan goed voor 24 % van omzet van de Groep.
Onze omzet in Stadsmeubilair en in Billboard is minder sterk gedaald dan de omzet van Transport, die betere bereikcijfers had voor voetgangers en auto’s waanneer de maatregelen versoepeld werden. Transport was de activiteit die het sterkst te lijden had onder de crisis, met name in de luchthavens, die kampten met een ineenstorting van het internationale luchtverkeer.
Per geografisch gebied, zijn het Frankrijk en de Rest van Europa die in het tweede halfjaar 2020 de sterkste stijging van de omzet konden voorleggen, vooral dankzij Stadsmeubilair. In Azië-Stille Oceaan, en meer bepaald op het Chinese vasteland, deden de activiteiten die het sterkst zijn blootgesteld aan de nationale bereikcijfers, waaronder de binnenlandse terminals in de luchthavens, het in het tweede halfjaar van 2020 beter, terwijl de internationale hubs nog steeds sterk te lijden hadden onder het zwakke internationale passagiersverkeer. Noord-Amerika, de Rest van de Wereld en het Verenigd Koninkrijk waren het hele jaar door de sterkst getroffen gebieden in de drie segmenten.
In een steeds meer gefragmenteerd en digitaal medialandschap zijn out-of-home communicatie en digitale out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Als het meest gedigitaliseerde wereldwijde out-of-home reclamebedrijf ter wereld, in combinatie met een nieuw publieksverkoopplatform dat wordt gevoed door kwalitatieve gegevens, ons goed gediversifieerde portfolio, ons vermogen om nieuwe contracten binnen te halen, onze stevige financiële structuur en de kwaliteit van onze teams overal ter wereld, zijn wij van mening dat we goed gewapend zijn om op dit herstel in te spelen.
»

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd. 
Om de operationele realiteit van de Groep getrouw weer te geven, worden de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding echter verhoudingsgewijs opgenomen in het verslag van het operationeel beheer van de Groep dat door de leidinggevenden wordt gebruikt om de activiteiten te volgen, middelen toe te wijzen en resultaten te meten.
In overeenstemming met IFRS-norm 8 zal de gesegmenteerde verslaggeving, die werd opgenomen in de jaarrekeningen, bijgevolg overeenstemmen met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep zal uitgaan van deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaren zullen dus gegeven worden aan de hand van "aangepaste" gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens van vóór 2014, die systematisch worden aangepast aan de financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen.
In het vierde kwartaal van 2020, bedraagt de impact van de IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet  58,9 miljoen euro (-118,0 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2019), de IFRS-omzet komt daarmee op 636,2 miljoen euro (1 004,1 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2019).
Voor het jaar 2020 bedraagt de impact van de IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet  212,0 miljoen euro (-402,5 miljoen euro voor het jaar 2019), wat de IFRS-omzet op 2 099,8 miljoen euro (3 487,6 miljoen euro voor 2019) brengt.

DEFINITIE VAN ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder rekening te houden met de wisselkoers- en perimeterwijzigingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoersen van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar en daarbij rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in ons portfolio zaten.
 
m€ Q1Q2Q3Q4Jaar
       
Aangepaste omzet 2019(a)840,01 002,3925,81 122,03 890,2
       
IFRS-omzet 2020(b)658,2310,4495,0636,22 099,8
Impact IFRS 11(c)65,441,546,258,9212,0
Aangepaste omzet 2020(d) = (b) + (c)723,6351,8541,2695,12 311,8
Impact wisselkoersen(e)1,78,015,522,247,4
Aangepaste omzet 2020 tegen wisselkoersen van 2019(f) = (d) + (e)725,3359,9556,7717,32 359,2
Perimeterwijziging(g)(2,3)7,018,424,847,9
Aangepaste organische omzet 2020(h) = (f) + (g)723,0366,8575,2742,12 407,1
       
Organische groei(i) = (h) / (a)-13,9%-63,4%-37,9%-33,9%-38,1%
 
m€Impact van de wisselkoersen op 31 december 2020
  
BRL12,5
USD4,8
RMB4,7
AUD3,7
Andere21,7
  
Totaal47,4
 
Gemiddelde wisselkoers20202019
   
BRL0,16970,2266
USD0,87550,8933
RMB0,12700,1293
AUD0,60430,6208
Volgende informatie:
Jaarresultaten 2020: 11 maart 2021 (vóór markt)
Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers. (AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org/ of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht en verbindt er zich ook niet toe deze verklaringen van vooruitziende aard te updaten of te herzien.