• Aangepaste omzet gestegen met +3,6 % tot 3 618,5 miljoen euro, organische groei van de aangepaste omzet van +5,2 %
 • Aangepaste operationele marge van 655,1 miljoen euro, gestegen met +0,2 %
 • Aangepast bedrijfsresultaat, voor waardeverminderingen, van 339,8 miljoen euro, een daling van -5,1 %
 • Nettoresultaat aandeel van de Groep, voor waardeverminderingen, van 217,7 miljoen euro, gestegen met +6,6 %
 • Nettoresultaat aandeel van de Groep van 219,9 miljoen euro, gestegen met +13,5 %
 • Aangepaste beschikbare cashflow van 150,4 miljoen euro, gestegen met +5,2 %
 • Dividend van 0,58 euro per aandeel aangeboden voor het boekjaar 2018, een stijging van +3,6 % in verhouding tot 2017
 • Verwachte groei van de aangepaste organische omzet in het eerste kwartaal 2019 gestegen boven de +5 %


JCDecaux SA (Euronext Parijs : DEC), wereldleider in Out-of-Home communicatie, publiceert vandaag zijn jaarresultaten voor het boekjaar dat op 31 december 2018 werd afgesloten. De rekeningen werden geauditeerd en gecertificeerd.

Naar aanleiding van de toepassing van de IFRS-norm 11, sinds januari 2014, werden de hierna gepresenteerde cijfers aangepast rekening houdend met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf “aangepaste gegevens” op pagina 5 van dit persbericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens.
De vergelijkende gegevens van 2017 worden aangepast aan de retrospectieve toepassing van IFRS 15 « Opbrengsten van gewone activiteiten die voortvloeien uit contracten die werden afgesloten met de klanten», van toepassing vanaf 1 januari 2018. De toepassing van IFRS 15 leidt tot een wijziging van de presentatie van de facturatie van reclametaksen. De impact op het jaar 2017 die eerder werd gepubliceerd bedraagt +20,7 miljoen euro op de aangepaste omzet. Er is geen impact op de operationele marge.

Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van 2018, heeft Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, het volgende verklaard:

“2018 was voor JCDecaux opnieuw een record jaar met een omzet van 3 618,5 miljoen euro, dankzij een groei van de omzet van +28,4 % van onze digitale Out-of-Home activa en een organische groei van +16,4 % in Azië-Stille Oceaan. Ons portfolio van adverteerders blijft erg verscheiden en met onze Top 10 van de klanten halen we voortaan 11,5 % van de omzet van de Groep, met een stijgende bijdrage van zowel luxe- en schoonheidsproducten als Internet en van e-commerce..

Zoals verwacht, heeft de daling van 60bp van onze operationele marge aan de palen van de Groep een negatieve impact in Frankrijk en onze initiatieven in programma’s (VIOOH) & Data evenals de opstart van nieuwe contracten. Onze operationele marge in Stadsmeubilair is met 220bp gedaald, hoofdzakelijk omwille van de annulering van het voorlopige contract van de MUI in Parijs en het niet verlengen van de Vélib’ in Frankrijk. Onze operationele marge in Transport is met 110bp toegenomen dank zij een groei van meer dan 10% Azië-Stille Oceaan en een sterke stijging van de omzet in Europa. Onze operationele marge in Billboard is met 80bp verbeterd en wordt gedragen door de bijdrage van APN Outdoor, sinds 31 oktober 2018. We blijven stevig wat cashflow genereren en onze netto schuld is toegenomen in lijn met de financiering van de overname van APN Outdoor.

Het jaar 2018 werd ook gekenmerkt door tal van winsten en strategische contractverlengingen in Stadsmeubilair zoals in Singapore, Berlijn of Rangoon in Myanmar. In Transport hebben we verschillende belangrijke contracten verlengd en uitgebreid zoals in Hong Kong MTR, Network Rail in het Verenigd Koninkrijk en ook in de luchthaven van Dubai. In China hebben we onze aanwezigheid versterkt met de verlenging van het contract van de luchthaven van Peking-hoofdstad en we hebben onze aanwezigheid in de luchthaven van Peking-Daxing uitgebreid.

Terwijl de sector van de Out-of-Home communicatie zich wereldwijd verder blijft consolideren, hebben wij op 31 oktober 2018 de overname van één van de 10 grootste Out-of-Home bedrijven ter wereld afgewerkt. APN Outdoor is aanwezig op de Australische markt (7de reclamemarkt ter wereld) en in Nieuw-Zeeland. Beide markten hebben een goed groeipotentieel omdat de Out-of-Home communicatie er nog niet sterk is vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van 16 mei 2019 raden we aan een dividend te betalen van 0,58 euro per aandeel, een stijging van +3,6% in verhouding tot 2017, rekening houdend met onze financiële flexibiliteit.

Voor het eerste kwartaal van 2019 verwachten we een groei van onze aangepaste organische omzet van boven de +5 %, die een zeer goede commerciële dynamiek in China en Noord-Amerika weerspiegelt.

In een steeds gefragmenteerder medialandschap is out-of-home communicatie nog aantrekkelijker dan voordien. Onze gediversifieerde aanwezigheid in sterk groeiende landen, de uitrol van ons digitaal portfolio, samen met een nieuw “data-led audience targeting platform”, het feit dat we ertoe in staat zijn nieuwe contracten binnen te halen op de wereldreclamemarkt en de kwaliteit van onze medewerkers, zijn we ervan overtuigd dat we onze positie van wereldleider in out-of-home communicatie nog kunnen versterken dankzij de aanwinst van een rendabel marktaandeel. Onze stevige balans is een aanzienlijk voordeel en stelt ons ertoe in staat groeiopportuniteiten te blijven vatten.”


AANGEPASTE OMZET
Zoals werd aangekondigd op 31 januari 2019, is de aangepaste omzet van de Groep voor het jaar 2018 gestegen met +3,6 % tot 3 618,5 miljoen euro. De organische groei van de aangepaste omzet bedraagt +5,2 %. Deze sterke prestatie weerspiegelt zowel onze blootstelling aan sterke groeimarkten die goed zijn voor 37 % van de omzet van de Groep en de stijgende bijdrage van onze digitale Out-of-Home activa. De digitale omzet is met +28,4 % toegenomen en telt voor 20,4 % van de omzet van de Groep met 5 landen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China, Australië en Duitsland) die ongeveer 68 % van onze digitale omzet wereldwijd opleveren.
De groei van de organische omzet van Stadsmeubilair van +2,7 % is hoofdzakelijk te danken aan de stijging van +30,4 % van de digitale omzet, zowat 18,1 % van de omzet in Stadsmeubilair, terwijl de traditionele omzet blijft afzien door de onverwachte annulering van het voorlopig contract van de MUI in Parijs, Frankrijk.
De groei van de organische omzet in Transport van +10,2 % was eens te meer te danken aan een sterke groei van boven de 10% in China, ondanks de vertraging van de activiteit in de metro’s in het vierde kwartaal, zoals we het al aangaven in onze guidance, evenals een sterke stijging van onze digitale omzet van +26,1 %, die nu 25,8 % van de omzet in Transport uitmaakt. Onze activiteit Transport, die 70 % van de omzet buiten Europa oplevert, is voortaan bijna even belangrijk als onze activiteit Stadsmeubilair.
De lichte daling van de organische omzet in Billboard van -0,9 % is hoofdzakelijk te danken aan ons meerjarenplan dat erin bestaat onze traditionele billboards te verminderen in het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt gecompenseerd door een sterke groei van de digitale omzet van de Groep van +34,6 %, die nu 11,6 % van onze Billboard omzet uitmaakt, terwijl de resultaten in Frankrijk goed zijn.

AANGEPASTE OPERATIONELE MARGE (1)
In 2018 nam de aangepaste operationele marge van de Groep toe met +0,2 % en ligt nu op 655,1 miljoen euro tegen 653,5 miljoen euro in 2017. De aangepaste operationele marge bedraagt 18,1 % van de omzet, hetzij 60 basispunten minder dan vorig jaar, door de negatieve impact van Frankrijk en onze initiatieven in programma’s (VIOOH) & Data evenals door de opstart van nieuwe contracten.
 
 20182017Schommeling 18/17
 m€% van de omzetm€% van de omzetSchommeling (%)Marge (bp)
Stadsmeubilair385.024.3%420.226.5%-8.4%-220bp
Transport209.713.8%177.712.7%+18.0%+110bp
Billboard60.411.8%55.611.0%+8.6%+80bp
Totaal655.118.1%653.518.7%+0.2%-60bp
Stadsmeubilair: In 2018 daalde de aangepaste operationele marge met -8,4 % tot 385,0 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt, daalde de aangepaste operationele marge met 220 basispunten tot 24,3 % in verhouding tot 2017, door de negatieve impact van de annulering van het voorlopig contract van de MUI in Parijs, omwille van het feit dat het  Vélib’ contract in Frankrijk niet werd verlengd en door de opstart van nieuwe contracten, vooral in Australië. Dit werd echter gecompenseerd door een sterke groei van de digitale omzet wereldwijd.

Transport: In 2018 steeg de aangepaste operationele marge met +18,0 % tot 209,7 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt, nam de aangepaste operationele marge met 110 basispunten toe en komt op 13,8 % in verhouding tot 2017, dankzij een groei van boven de 10% in Azië-Stille Oceaan en een sterke omzet in Europa, ondanks het feit dat er heel veel nieuwe contracten worden opgestart, zoals de luchthaven van Kanton Baijum (Terminal 2) en de luchthaven en de metro van São Paulo.

Billboard: In 2018 steeg de aangepaste operationele marge met +8,6 % tot 60,4 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt, nam de aangepaste operationele marge met 80 basispunten toe en komt op 11,8 %, in verhouding tot 2017, gedragen door de bijdrage van APN Outdoor sinds 31 oktober 2018.

AANGEPAST BEDRIJFSRESULTAAT (2)
In 2018, vertoont het aangepast bedrijfsresultaat voor waardevermindering een daling van -5,1 %, en komt op 339,8 miljoen euro, tegen 358,1 miljoen euro in 2017. Het vertegenwoordigt 9,4 % van de omzet, hetzij -90 basispunten in verhouding tot 2017 (10,3 %). Het verbruik van onderhoudsonderdelen daalde in 2018 in vergelijking met 2017. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de annulering van het voorlopig contract van de MUI in Parijs en het niet verlengen van de Vélib’ in Frankrijk. De dotaties voor afschrijvingen en voorzieningen, na terugnemingen, zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar omwille van meer waardeverminderingen in lijn met de digitalisering van onze activa, de talrijke contracten die we de laatste jaren hebben binnengehaald en een terugneming van voorzieningen voor verlies op beëindigde contracten die minder groot was in 2018, in verband met de boekhoudkundige verwerking van de overnames gelinkt aan CEMUSA en OUTFRONT Media Latam.

Er werd een waardevermindering op de goodwill van 1,4 miljoen euro geregistreerd in 2018. De netto terugneming van bijzondere waardevermindering van activa van 9,0 miljoen euro die werd vastgesteld, nadat waardeverminderingstests werden uitgevoerd op materiële en immateriële vaste activa, komt overeen met de netto terugneming van de afschrijving van de materiële en immateriële activa voor een bedrag van 8,4 miljoen euro en netto terugneming van voorzieningen voor verliezen op voltooiing voor 0,6 miljoen euro.

Het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingen is met +0,5 % gestegen tot 347,4 miljoen euro in vergelijking met de 345,8 miljoen euro van 2017.

FINANCIEEL RESULTAAT(3)
In 2018 bedroeg het financieel resultaat -25,1 miljoen euro, tegen -33,1 miljoen euro, een daling in verhouding tot 2017, maar kon op 8 februari 2018 rekenen op de terugbetaling van de obligatielening van 2013 ten bedrage van 500 miljoen euro en een optimalisering van de financieringen voor de overname van APN Outdoor op 31 oktober 2018.

ONDERNEMINGEN ONDER VERMOGENSMUTATIE OF EQUITY AFFILIATES
In 2018 bedroeg het resultaat van de ondernemingen onder vermogensmutatie 98,1 miljoen euro, een daling in vergelijking met 2017 (100,3 miljoen euro).

NETTO RESULTAAT AANDEEL VAN DE GROEP
In 2018 steeg het netto resultaat van het aandeel van de Groep voor waardeverminderingen met +6,6 % en komt op 217,7 miljoen euro, tegen 204,3 miljoen euro in 2017. Het onderging de impact van een gunstige schommeling van de vennootschapsbelasting omwille van een verandering van de federale belastingvoet in de VS het jaar voordien en omwille van de daling van de financiële kosten die eerder al werd vermeld.

Na de impact van de waardeverminderingen steeg het netto resultaat van het aandeel van de Groep met +13,5 % tot 219,9 miljoen euro in vergelijking met 193,7 miljoen euro in 2017.

ADJUSTED CAPITAL EXPENDITURE
In 2018, adjusted net capex (acquisition of property, plant and equipment and intangible assets, net of disposals of assets) was at €286.4 million compared to €289.7 million in 2017, with high growth capex due to digital and our numerous contracts won over the last 2 years, mainly in France, Australia and Latin America.

AANGEPASTE INVESTERINGEN
In 2018 bedroegen de aangepaste netto investeringen (aankoop van materiële en immateriële activa, na afstotingen) 286,4 miljoen euro, in vergelijking met 289,7 miljoen euro in 2017, met grotere groei investeringen gelinkt aan de digitale ontwikkeling en talrijke nieuwe contracten die de we voorbije twee jaar hebben binnengehaald, vooral in Frankrijk, Australië en Latijns-Amerika.

AANGEPASTE BESCHIKBARE CASHFLOW (4)
In 2018 bedroeg de beschikbare cashflow 150,4 miljoen euro in vergelijking met de 142,9 miljoen euro van 2017. Deze schommeling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een ongunstige schommeling van onze behoeften aan bedrijfskapitaal in vergelijking met 2017, vooral omwille van de sterke groei van de omzet in het vierde kwartaal 2018 en de stijging van onze voorraden in lijn met de lopende installaties op onze contracten. Deze ongunstige schommeling wordt goedgemaakt door de betere operationele stromen, vooral te danken aan terugbetalingen van belastingen in Frankrijk in verband met de annulering van de bijdrage van 3% op de dividenden die tussen 2013 en 2017 werden gestort en vooruitbetalingen van vennootschapsbelasting.

NETTO SCHULD (5)
De netto schuld bedroeg op 31 december 2018 1 200,0 miljoen euro, een stijging in vergelijking met de 384,4 miljoen euro van 31 december 2017, omwille van de financiering van de overname van APN Outdoor.

In deze context heeft JCDecaux 300 miljoen euro obligaties geplaatst op 2 jaar met variabele interestvoet op Euribor 3 maanden + 0,27% en we hebben een programma gelanceerd van NEU CP (Negotiable European Commercial Paper, ex-kasbonnen) en een programma van NEU MTN (Negotiable European Medium Term Notes) voor een maximum bedrag van 500 miljoen euro elk, gewaarborgd door onze doorlopende kredietlijn van 825 miljoen euro, met vervaldatum in 2022, tot op heden onbenut. Met dit programma kunnen we onze financieringsbronnen diversifiëren, krijgen we toegang tot een bijkomend instrument voor korte termijn financiering tegen concurrerende voorwaarden, in lijn met het genereren van cashflow en het behoud van onze kasmiddelen.

DIVIDEND
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal plaatsvinden op 16 mei 2019, zal de Raad van Toezicht de betaling van een dividend van 0,58 euro per aandeel aanbevelen voor het boekjaar 2018, hetzij een stijging van +3,6 % in vergelijking met het jaar voordien.

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd. 
Om de operationele realiteit van de Groep echter getrouw weer te geven, worden de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding verhoudingsgewijs opgenomen in de verslaggeving van het operationeel beheer van de Groep die door de leidinggevenden wordt gebruikt om de activiteiten te volgen, middelen toe te wijzen en de resultaten te meten.
Conform de IFRS-norm 8, zal de gesegmenteerde verslaggeving, opgenomen in de jaarrekeningen, overeenstemmen met deze interne informatie en de externe financiële communicatie van de Groep zal uitgaan van deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaren worden dus gegeven aan de hand van "aangepaste" gegevens, die systematisch worden aangepast aan de financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen. 
In 2018 bedroeg de impact van de IFRS-norm 11 op onze aangepaste aggregaten:
 • -437,1 miljoen euro op de aangepaste omzet (-432,1 miljoen euro in 2017); de IFRS-omzet bedraagt dus 3 181,4 miljoen euro (3 060,5 miljoen euro in 2017).
 • -131,0 miljoen euro op de aangepaste operationele marge (-128,7 miljoen euro in 2017); de operationele IFRS-marge bedraagt dus 524,1 miljoen euro (524,8 miljoen euro in 2017).
 • -109,0 miljoen euro op het aangepast bedrijfsresultaat voor waardeverminderingen (-110,2 miljoen euro in 2017); het bedrijfsresultaat voor IFRS-waardeverminderingen bedraagt dus 230,8 miljoen euro (247,9 miljoen euro in 2017).
 • -109,0 miljoen euro op het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingen (-110,2 miljoen euro in 2017); het bedrijfsresultaat na IFRS-waardeverminderingen bedraagt dus 238,4 miljoen euro (235,6 miljoen euro in 2017).
 • -14,3 miljoen euro op aangepaste investeringen (-14,9 miljoen euro in 2017); de IFRS-investeringen bedragen dus 272,1 miljoen euro (274,8 miljoen euro in 2017).
 • -21,8 miljoen euro op de aangepaste beschikbare cashflow (+16,5 miljoen euro in 2017); de beschikbare IFRS-cashflow bedraagt dus 128,6 miljoen euro (159,4 miljoen euro in 2017).

Een volledige afstemming tussen de IFRS-gegevens en de aangepaste gegevens is beschikbaar op pagina 8 van dit bericht.


NOTES
(1) Operationele marge: Omzet verminderd met de directe bedrijfskosten (excl. onderhoudsonderdelen) en commerciële, algemene en administratieve kosten.
(2) Bedrijfsresultaat: Operationele marge verminderd met de netto dotatie voor afschrijvingen en voorzieningen, waardeverminderingen van goodwill, onderhoudsonderdelen en andere bedrijfsopbrengsten en- lasten.
(3) Financieel resultaat: Zonder rekening te houden met de bijwerking en opwaardering van de schulden voor aankoop van minderheidsparticipaties (-1,8 miljoen euro in 2018 en -2,1 miljoen euro en 2017).
(4) Beschikbare cashflow: Netto stroom van operationele activiteiten verminderd met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa, na buitengebruikstellingen.
(5) Netto schuld: Netto financiële schuld van de thesaurie verminderd met bankschulden met uitzondering van de non-cash operaties IAS 32 (schulden aangegaan op belofte van aankoop van minderheidsaandelen) met inbegrip van non-cash IFRS 9 impact (op de schulden en de financiële dekkingsinstrumenten).

DEFINITIE VAN ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van aangepaste omzet zonder rekening te houden met wisselkoers- en perimeterschommelingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar, door rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan de nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in het portfolio zaten in aanmerking te nemen.
 
m€ T1T2T3T4Jaar
       
Aangepaste omzet 2017(a)762.6888.8817.11,024.13,492.6
       
Aangepaste omzet 2017(b)658.0789.8759.7973.93,181.4
Impact IFRS 11(c)84.5111.0108.0133.6437.1
Aangepaste omzet 2018(d) = (b) + (c)742.5900.8867.71,107.53,618.5
Impact wisselkoersen(e)42.132.210.68.693.5
Aangepaste omzet 2018 tegen wisselkoersen 2017(f) = (d) + (e)784.6933.0878.31,116.13,712.0
Verandering van de perimeter(g)(0.3)(0.5)(1.5)(37.1)(39.4)
Aangepaste organische omzet 2018(h) = (f) + (g)784.3932.5876.81,079.03,672.6
       
Organische groei(i) = (h) / (a)+2.8%+4.9%+7.3%+5.4%+5.2%
 
€mImpact wisselkoersen
op 31 december 2018
  
BRL15.0
USD13.0
RMB11.3
HKD11.1
GBP3.4
Andere39.7
  
Totaal93.5
 
Gemiddelde wisselkoersenJaar 2018Jaar 2017
   
BRL0.23210.2774
USD0.84680.8852
RMB0.12810.1311
HKD0.10800.1136
GBP1.13031.1407
Volgende informatie:
Omzet 1ste kwartaal 2019: 14 mei 2019 (na markt)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 16 mei 2019

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org/ of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht, en verbindt er zich ook niet toe, deze verklaringen te updaten of te herzien.

AFSTEMMING TUSSEN DE AANGEPASTE CIJFERS EN DE IFRS-GEGEVENS
 
Resultatenrekening20182017
m€AangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRSAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRS
Omzet3,618.5(437.1)3,181.43,492.6(432.1)3,060.5
Bedrijfslasten(2,963.4)306.1(2,657.3)(2,839.1)303.4(2,535.6)
Operationele marge655.1(131.0)524.1653.5(128.7)524.8
Onderhoudsonderdelen(37.7)1.1(36.6)(46.6)1.3(45.3)
Afschrijvingen en voorzieningen (na terugnames)(272.4)19.6(252.8)(239.7)17.0(222.7)
Andere operationele opbrengsten en lasten(5.2)1.3(3.9)(9.1)0.2(8.9)
Bedrijfsresultaat voor waardeverminderingen339.8(109.0)230.8358.1(110.2)247.9
Netto waardeverminderingen (1)7.6-7.6(12.3)-(12.3)
Bedrijfsresultaat na waardeverminderingen347.4(109.0)238.4345.8(110.2)235.6
(1) Met inbegrip van waardevermindering van netto activa van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding 
 
Tabel van de kasstroom20182017
m€AangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRSAangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingIFRS
Netto operationele stroom van onderhoudskosten512.1(27.0)485.1436.9(25.4)411.5
Schommeling van de behoefte aan bedrijfskapitaal(75.3)(9.1)(84.4)(4.3)27.022.7
Netto stroom van operationele activiteiten436.8(36.1)400.7432.61.6434.2
Investeringen(286.4)14.3(272.1)(289.7)14.9(274.8)
Beschikbare cashflow150.4(21.8)128.6142.916.5159.4
KERNCIJFERS
 •  Omzet 2018: 3 619 m€
 • JCDecaux staat genoteerd op de Eurolist van Euronext Parijs en maakt deel uit van de Euronext 100 index en Euronext Family Business
 • JCDecaux maakt deel uit van de FTSE4Good Index en de Dow Jones Sustainability Europe index
 • Wereldleider voor Stadsmeubilair (526 350 reclameborden) 
 • Wereldleider voor Transport advertising voor meer dan 210 luchthavens en 275
 • contracten in metro’s, bussen, treinen en trams (365 950 reclameborden) 
 • N°1 in Europa voor Billboards (137 020 reclameborden) 
 • N°1 in Out-of-Home reclame in Europa (646 270 reclameborden) 
 • N°1 in Out-of-Home reclame in de regio Azië-Stille Oceaan (239 300 reclameborden) 
 • N°1 in Out-of-Home reclame in Latijns-Amerika (72 620 reclameborden) 
 • N°1 in Out-of-Home reclame in Afrika (24 170 reclameborden) 
 • N°1 in Out-of-Home reclame in het Midden-Oosten (16 650 reclameborden) 
 • Toonaangevend voor openbare fietsdeelsystemen: pionier van de zachte mobiliteit
 • 1.058.830 reclameborden in meer dan 80 landen 
 • Aanwezig in 4 031 steden met meer dan 10 000 inwoners
 • 13 030 medewerkers