Menu

De aandacht trekken

Een affiche richt zich tot een stedelijk publiek in beweging. De visual moet dus de blik vangen en de boodschap moet meteen duidelijk zijn. De dynamische naderingsafstand vormt een potentieel om een verhaal te vertellen aan de hand van elementen die achtereenvolgens opgemerkt worden.
  • 4 seconden De maximale tijd om een affiche te lezen

  • 80 meter De maximale afstand om een affiche te lezen

  • 3 opvallende aandachtspunten om de visual snel te bevatten

  • Een eenvoudig leestraject om de verschillende elementen van de affiche te verbinden

Doeltreffend zijn

De drie vragen die u zich moet stellen om de efficiëntie van een affiche te beoordelen: 

1. Wie richt zich tot mij?
Deze vraag maakt het mogelijk de zichtbaarheid van de branding elementen te beoordelen: logo, productnaam, merknaam. De omvang van het logo is niet het belangrijkste, maar door een slimme integratie in de leeswijze hoeft de consument er niet naar te zoeken 2. Waarover gaat het?
Deze vraag helpt om de relevantie van de boodschap en het onmiddellijke begrijpen ervan te beoordelen.  3. Welk leestraject wordt voorgesteld?
Het is noodzakelijk een hoofdankerpunt aan te reiken, dat alle voorbijgangers helpt om de visual meteen te bevatten. Vervolgens is een dynamische link nodig tussen de verschillende elementen van de affiche om de blik van de voorbijganger te leiden. Voor een eenvoudig leestraject mag het oog maximaal 3 hoofdankerpunten voorbij moeten.

Ontwerp

Een affiche creëren voor out-of-home lijkt zo’n eenvoudige opdracht. Nochtans vraagt het ontwerp van een affiche nauwgezetheid, waarbij rekening moet worden gehouden met meerdere aspecten. En hoewel er geen standaardontwerp bestaat voor een beklijvende affiche, zijn er wel bepaalde standaardaspecten waarmee u voor elk concept rekening kunt houden.

Het kan idioot klinken, maar voor out-of-home blijft het oude cliché ‘less is more’ nog steeds van toepassing. Want hoewel er ongetwijfeld veel over uw product te zeggen valt, de vraag is wat uw doelgroep echt moet weten voor uw campagne. Voorbijgangers moeten in een fractie van een seconde aangetrokken worden door uw affiche en in een oogopslag zien wat u te bieden heeft. Een mooi beeld, een goede slogan en eventueel een humoristische noot kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen.
 
 

EENVOUDIG EN DUIDELIJK  


Beschouw outdoor reclame als een korte explosie van essentiële informatie.
Voorbijgangers moeten tijdens hun passage in staat zijn alle informatie te absorberen.
Gebruik bij voorkeur een beknopte centrale boodschap.
Informatie aan de rand en bijkomende beeldelementen leiden de aandacht af..
 

Kleur en contrast


Er zijn geen goede of slechte kleuren, maar wel goede kleurencombinaties die voor impact zorgen.
De affiche moet afsteken en leesbaar zijn.
Volle en contrasterende kleuren trekken de aandacht en vallen al op van ver.
 

Beeld


OOH is een visueel medium. En krachtig beeld zegt dus veel meer dan duizend woorden.
Het beeld, de visual of de illustratie bepaalt grotendeels de aantrekkingskracht
en de impact van een affiche.
De visuele elementen zijn herkenbaar, gemakkelijk te verwerken
en blijven beter hangen in het geheugen.


Lettertype


De tekst op de affiche moet duidelijk leesbaar zijn.
Het lettertype speelt dus een belangrijke rol.
Om de leesbaarheid te verbeteren zorgt u dus voor voldoende afstand
tussen de letters en gebruikt u hoofd- en kleine letters.
Een ‘fijn’ lettertype verdwijnt naar de achtergrond.
Sier- en schrijfletters zijn moeilijk leesbaar.   
 

Packshot en logo


Hoe vaak ziet u een mooie advertentie,
maar herinnert u zich niet voor welke adverteerder?
Voor een succesvolle campagne is een juiste link tussen product en merk essentieel.
Een sterk merkbeeld speelt een belangrijke rol,
maar het moet in evenwicht zijn met de boodschap.

In de westerse cultuur kijken mensen eerst
op ooghoogte naar een affiche en daarna scannen ze de affiche van boven naar beneden,
van links naar rechts.
Het packshot en het logo staan vaak bovenaan in het midden.
Dat wordt ook wel een T-leesrichting genoemd.
Het is ook aangeraden herkenbare kleuren in de packshots te gebruiken
en te refereren aan het logo.


emotie


Een boodschap die bij iemand blijft hangen, heeft de persoon in kwestie
op een bepaalde manier geraakt. 
Een affiche kan intrigerend, verrassend, ontroerend, geestig of mooi zijn. 
De emotionele aantrekkingskracht versterkt de reactie op een uiting en
verlengt de interactie- of observatietijd. 
Een emotionele verbinding versterkt de betrokkenheid en
beïnvloedt de houding tegenover het merk. 
Zeker in weinig gedifferentieerde sectoren spelen emoties en de waardering voor het merk
een belangrijke rol in de uiteindelijke keuze van de consument. 
Opmerking: humor kan de reclamewaarde verhogen,
maar ook de aandacht afleiden van de boodschap en de link met het merk.

Test uw creatie

I-Check video - nl
Play
We begeleiden u graag bij de verwezenlijking van uw creatie.
Met iCheck, de creatieve 3D-testtool
visualiseert u onmiddellijk de impact van uw affiche. Meer weten.
Meer weten